Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Mackiewicz
Miejsce urodzenia: USA
Data urodzenia: 22-07-1901
Imię ojca: Jan
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze nr 191/50 prowadzone w okresie od 07.12.1950 do 22.12.1950 przez Referat Śledczy PUBP w Suwałkach dotyczące śledztwa w sprawie udzielania pomocy członkom nielegalnej organizacji. Bolesław Mackiewicz został zatrzymany w dn. 01.10.1950 przez PUBP Suwałki jako podejrzany o współpracę z oddziałem podziemia niepodległościowego działającym pod dowództwem „Edwarda-Mroźnego”. Na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku (sygn. Pr. II 968/50) z dn. 10.10.1950 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Śledztwo zakończono aktem oskarżenia. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Białymstoku przesłała sporządzony przez oficera śledczego PUBP Suwałki akt oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku celem rozpatrzenia sprawy. IPN Bi 015/787 (191/50).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku za okres od 22.09.1950 do 08.07.1954. Bolesław Mackiewicz został oskarżony o to, że kilkakrotnie w latach 1948-1950 mając wiarygodną wiadomość o miejscu pobytu uzbrojonych członków oddziału podziemia niepodległościowego działającego pod dowództwem „Edwarda-Mroźnego” zwanego również "Porębą" nie zameldował o tym odpowiednim władzom oraz o to, że kilkakrotnie w okresie od kwietnia do sierpnia 1950 we wsi Krucieniszki pow. suwalski udzielał pomocy wyżej wymienionemu oddziałowi (częstował kolacją i umożliwił kontakt dowódcy tej organizacji z inną osobą). Za powyższe wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Suwałkach w dn. 31.01.1951 został skazany na 9 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok uprawomocnił się dn. 08.02.1951. Przebywał w więzieniu w Suwałkach, w Białymstoku, w Rawiczu, w Nowogardzie, w Iławie. Postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 22.06.1954 karę złagodzono do 6 lat więzienia na mocy ustawy o amnestii. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na posiedzeniu w dn. 08.07.1954 zwolnił warunkowo Bolesława Mackiewicza z odbycia pozostałej części kary. Zwolniony z więzienia w Iławie dn. 13.07.1954. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach z 24.02.1992 w sprawie o sygn. akt II Ko 155/92 wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 31.01.1951 uznano za nieważny. IPN Bi 212/3893 (Sr 57/51), IPN Bi 033/168.
W dniu 06.05.1951 osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, gdzie przybył z więzienia w Białymstoku. Dnia 18.08.1952 przetransportowany do wiezienia w Nowogardzie. IPN Po 3/38, IPN Po 3/46, IPN Po 3/48.
Charakterystyka oddziału podziemia niepodległościowego opracowana w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku. Oddział działał od maja 1949 do października 1954 na terenie wybranych gmin powiatu suwalskiego, augustowskiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego. Aktywność ugrupowania występowała w trzech okresach: 1) maj 1949 - czerwiec 1951 pod dowództwem "Bladego"; 2) czerwiec 1951 - kwiecień 1952 pod dowództwem "Poręby"; 3) kwiecień 1952 - październik 1954 pod dowództwem "Lisa". Bolesław Mackiewicz był pomocnikiem wyżej wymienionego oddziału podziemia niepodległościowego. W latach 1948-1950 znając miejsce pobytu oddziału nie zawiadomił o tym odpowiednich władz, w swych zabudowaniach kilkakrotnie udzielił pomocy w zakwaterowaniu i wyżywieniu członków oddziału oraz skontaktował przywódcę oddziału z innym człowiekiem. Zatrzymany 01.10.1950 przez PUBP Suwałki. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 31.01.1951 skazany został na 9 lat pozbawienia wolności (powyższe informacje pochodzą m.in. z kwestionariusza osobowego dotyczącego Bolesława Mackiewicza z 30.04.1975). IPN Bi 019/5/ t. 1 i t. 3 (1/5).
.