Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Juśko
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 06-09-1950
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” dotycząca wydarzeń Grudnia 1970 na terenie województwa gdańskiego w związku z planowanymi przez władze podwyżkami cen żywności. Sprawa prowadzona pod nr 12573 od 31.12.1970 do 24.02.1978 przez Wydz. III i Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Stanisław Juśko został zatrzymany 14.12.1970 około 22.00 w Barze Samoobsługowym w holu Dworca Głównego w Gdańsku. Z ww. przeprowadzono 17.12.1970 rozmowę w Areszcie Śledczym w Wejherowie. Wymieniony na „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 roku – dla Wydziału III”, na „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Areszcie Śledczym w Wejherowie", na listach osób osadzonych w dniu 15.12.1970 w areszcie w Wejherowie. IPN Gd 003/14 t. 3, 41, 44, 51, 56, 69, 70, 77, 86, 87 (15/IV).
Materiały do sprawy „Jesień 70” prowadzone przez Wydz. Dochodzeniowo-Śledczy KW MO Gdańsk. Akta wytworzone w okresie 14.12.1970-27.02.1971. Stanisław Juśko został umieszczony na „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 roku dla Wydz. III-go różne”- zatrzymany w dniu 14.12.1970. IPN Gd 431/1 t. 2 (1285/II-m).
Wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Grudniu 1970 przez jednostki MO z terenu województwa gdańskiego. Materiały prowadzone przez KW MO Gdańsk od 1970 do 1971. Stanisław Juśko przechodzi na „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Areszcie Śledczym w Wejherowie”. IPN Gd 433/103-105 (3246/137-139), IPN Gd 803/4 (4677/4).
.