Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marcin
Nazwisko: Jurewicz
Miejsce urodzenia: Holszany
Data urodzenia: 03-01-1940
Imię ojca: Brak
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowej (SO) krypt. "Związek" nr rej. Ko 18709 prowadzona przez Wydz. III "A"/V KWMO w Koszalinie w okresie 21.10.1980-23.03.1983 (data zdjęcia z ewidencji). Marcin Jurewicz występuje w dokumencie z dnia 12.02.1981 jako członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Czaplinku. IPN Sz 00107/85/14 (167/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Mechanik" nr rej. Ko 23446 prowadzona od 19.07.1984 przez Grupę IV/VI SB RUSW w Drawsku Pomorskim. Marcin Jurewicz był inwigilowany z powodu swojej uprzedniej działalności w NSZZ "Solidarność" oraz kontaktów z "klerem rzymsko-katolickim" i z "osobami znanymi z postaw negatywnych", był także podejrzewany o działalność konspiracyjną w podziemnej "Solidarności" w Czaplinku. Sprawa została zakończona 30.10.1985. IPN Sz 00105/81 (5007/II), IPN Sz 00124/586 (5007/2).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Aktyw" nr rej. Ko 27283 prowadzonej w okresie 18.04.1989-15.09.1989 przez SB RUSW w Drawsku Pomorskim. Marcin Jurewicz był inwigilowany jako członek powstałej w dniu 16.03.1989 w Czaplinku Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". Celem założenia tej sprawy było "poznanie form i metod działania nowej struktury". IPN Sz 00105/471 (5643/II).
.