Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Henryk
Nazwisko: Sroka
Miejsce urodzenia: Krzeczów
Data urodzenia: 02-05-1916
Imię ojca: Szymon
Imię matki: Petronela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne dot. rozpracowania zbiegłego z jednostki wojskowej w Brzegu 03.05.1951 Włodzimierza Moskala. Po ucieczce ukrywał się na terenie pow. Myślenice. UB w okresie 1951-53 bezskutecznie poszukiwało W. Moskala. Następnie skupił wokół siebie grono współpracowników, zakładając organizację "AK Oddział 39 im. Sobieskiego". Stanisław Sroka z Krzeczowa w pow. Myślenice występuje w materiałach jako zastępca dowódcy organizacji, udzielający pomocy W. Moskalowi podczas ukrywania się przed UB i Informacją Wojskową. Zatrzymany przez UB 10.04.1953 po zeznaniach W. Moskala, który ujawnił się w MBP 10.02.1953. Rozpracowywany przez PUBP Myślenice w okresie 1953-1956. Materiały sprawy zarchiwizowano w 1956 roku pod dawną sygn. 104363/II. Akta w roku 1966 włączono do sygn. 4720/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/4643 (4720/II).
Sprawa Operacyjnej Obserwacji (SOO) nr 3360 założona w 1962 roku przez RSB KPMO w Myślenicach w celu kontroli operacyjnej b. członków organizacji "AK Oddział 39 im. Sobieskiego" dowodzonej przez Włodzimierza Moskala, działającej w latach 1951-53 na terenie pow. Myślenice i Kraków. Stanisław Sroka b. członek AK występuje w materiałach jako zastępca W. Moskala ps. "Sokół" oraz udzielający mu pomocy w ukrywaniu się przed organami bezpieczeństwa. Sprawę zakończono 18.08.1965 i zarchiwizowano pod nr 5769/R. Materiały SOO włączono następnie do akt o sygn. 3578/III-gr. gdzie zgromadzono akta operacyjne i śledcze dotyczące organizacji W. Moskala. Akta o sygn. IPN Kr 07/3361, t. 3 (3578/III-gr.)
Materiały śledztwa i rozpracowania przez WUBP w Krakowie i PUBP w Myślenicach współpracowników Włodzimierza Moskala oraz członków założonej przez niego organizacji pod nazwą "AK Oddział 39 im. Sobieskiego" działającej w okresie 1951-53 na terenie powiatu Myślenice. Na podstawie zeznań Włodzimierza Moskala, który zgłosił się 10.02.1953 do MBP w Warszawie UB dokonało w kwietniu 1953 licznych aresztowań. Według notatki dyr. Dep. III MBP Leona Andrzejewskiego sprawa W. Moskala miała posłużyć do represji i zastraszenia wobec mieszkańców ziemi myślenickiej sprzeciwiających się kolektywizacji rolnictwa oraz wrogo ustosunkowanych do władz komunistycznych. Stanisław Sroka b. członek AK, został aresztowany 10.04.1953. W organizacji pełnił funkcję zastępcy W. Moskala. Brał udział w zebraniach organizacji na których omawiano sporządzanie list członków PPR, UB, MO i PZPR oraz konfidentów, dokonywanie na nich akcji, słuchano radia "Wolna Europa", sporządzano plakaty o treści antykomunistycznej. Stanisław Sroka udzielał również pomocy ukrywającemu się przed UB W. Moskalowi. Sprawę przekazano do WPR w Krakowie. Wyrokiem WSR w Krakowie (Sr 281/53) skazany na 7 lat więzienia. Akta kontrolno-śledcze złożono w 1953 roku w Archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 13073/I oraz 13144/I. Skomasowano w roku 1972 wraz z materiałami operacyjnymi pod sygn. 3578-III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/3361, t. 1-3 (3578/III-gr.)
Materiały śledztwa oraz rozpracowania przez WUBP w Krakowie i PUBP w Myślenicach współpracowników Włodzimierza Moskala ps. "Sokół", a także członków założonej przez niego organizacji pod nazwą "AK Oddział 39 im. Sobieskiego" działającej w okresie 1951-53 na terenie powiatu Myślenice i Kraków. Na podstawie zeznań Włodzimierza Moskala, który zgłosił się 10.02.1953 do MBP w Warszawie UB dokonało w kwietniu 1953 licznych aresztowań. Stanisław Sroka b. członek AK został aresztowany został przez PUBP w Myślenicach 10.04.1953. W miejscu zamieszkania dokonano rewizji. Aresztowany tymczasowo 13.04.1953. Oskarżony o przynależność do organizacji W. Moskala i udzielanie mu pomocy w trakcie ukrywania się przed UB, oraz o "próbę obalenia ustroju PRL siłą". Sprawę przekazano do WPR w Krakowie. Akta kontrolno-śledcze złożono w 1953 w Archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 13113/I. Skomasowano w 1972 roku wraz z materiałami operacyjnymi pod sygn. 3577-III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/3360, t. 1-3 (3577/III-gr.)
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie. Stanisław Sroka został zatrzymany przez PUBP Myślenice 10.04.2016 w Krzeczowie, gdzie przeprowadzono rewizję. Decyzją WPR w Krakowie areszt tymczasowy od 13.04.1953. Oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP oraz art. 4 par. 1 dekretu z 13.06.1946 o udział w organizacji "AK Oddział 39 im. Sobieskiego" pod dowództwem Włodzimierza Moskala ps. "Sokół" oraz udzielanie W. Moskalowi pomocy w ukrywaniu się przed UB i Informacją Wojskową. Akt oskarżenia wraz ze sprawą przekazano 06.08.1953 do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/3187 (Pr II 90/53).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Stanisławowi Sroce i innym. Wyrokiem z 29.08.1953 S. Sroka skazany na 7 lat więzienia z art. 86 par. 2 KKWP. Osadzony w Więzieniu Montelupich w Krakowie, a następnie w Strzelcach Opolskich, Bytomiu i Sieradzu. Zwolniony z więzienia na przerwę w odbywaniu kary 05.05.1956. Prokuratura Wojewódzka w Krakowie 24.07.1956 darowała resztę kary na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie o zastosowaniu amnestii. Akta o sygn. IPN Kr 110/5103 (Sr 281/53).
"Charakterystyka nr 24" sporządzona w roku 1976 w Wydziale "C" KWMO w Krakowie dotycząca organizacji pn. "Armia Krajowa Oddział 39 im. Sobieskiego". Organizacja założona przez ukrywającego się przed UB i Informacją Wojskową ppor. Włodzimierza Moskala ps. „Sokół”, który w maju 1951 zbiegł z jednostki wojskowej w Brzegu. Ukrywał się następnie na terenie powiatu Myślenice i zgromadził wokół siebie grupę współpracowników. W 1953 roku zgłosił się do MBP, po czym został aresztowany i skazany. Stanisław Sroka występuje w charakterystyce jako zastępca dowódcy organizacji. Zatrzymany przez PUBP w Myślenicach 10.04.1953. Skazany przez WSR w Krakowie na 7 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/23 p.d.A (24/X).
.