Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Ulita
Miejsce urodzenia: Biała Podlaska
Data urodzenia: 23-03-1936
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Leontyna
Dodatkowe informacje:

Kandydat na członka PZPR od 22.01.1964. Członek PZPR od 07.11.1964. Członek ZMP (od 15.10.1951). Członek ZMS. Członek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (od 12.01.1973). Aplikant w Prokuraturze Wojewódzkiej w Lublinie (01.11.1961-15.05.1963), aplikant w Prokuraturze Generalnej w Warszawie (16.05.1963-30.06.1963), asesor w Prokuraturze Powiatowej w Białej Podlaskiej (01.07.1963-20.07.1964), podprokurator w Prokuraturze Powiatowej w Białej Podlaskiej (20.07.1964-01.08.1966), podprokurator w Prokuraturze Powiatowej dla m. Gdańska (01.08.1966-31.01.1972), prokurator w Prokuraturze Powiatowej w Kwidzynie (od 01.02.1972). Ukończył Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. Członek KP PZPR w Kwidzynie (do 31.05.1975). Członek Zespołu ds. Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej KM PZPR w Kwidzynie. Źródła: AP Malbork, KW PZPR w Elblągu, 824/2484, b.p.; KM PZPR w Kwidzynie, 443/2, k. 115v; Tamże, 443/3, k. 65; Tamże, 443/6, k. 84; Tamże, 443/9, k. 48, 63v; Tamże, 443/11, k. 3; Tamże, 443/18, k. 4; AIPN, IPN BU 2911/1, b.p.; AIPN Gd, IPN Gd 462/2666, k. 1, 7, 9; IPN Gd 669/128, k. 4, 7, 30; IPN Gd 646/77786 (EAEL 077786), k. 7, 9.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Zespół ds. Skarg i Zażaleń Komitet Miejski Kwidzyn PZPR 06-1975 AP Malbork, KM PZPR w Kwidzynie, 443/21, k. 13.
Członek Komisja Organizacyjna Komitet Miejski Kwidzyn PZPR 06-1975 AP Malbork, KM PZPR w Kwidzynie, 443/21, k. 15.
Członek Zespół Lektorski Miejskiego Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitet Miejski Kwidzyn PZPR 06-1975 AP Malbork, KM PZPR w Kwidzynie, 443/21, k. 61.
Członek Brak Komitet Wojewódzki Elbląg PZPR 05-06-1975 10-11-1975 AP Malbork, KW PZPR w Elblągu, 824/2, k. 193; Tamże, 824/30, k. 6-15; KM PZPR w Kwidzynie, 443/11, k. 3.
Zastępca Członka Brak Komitet Miejski Kwidzyn PZPR 29-10-1976 2-03-1977 AP Malbork, KM PZPR w Kwidzynie, 443/12, k. 41.
Członek Brak Komitet Miejski Kwidzyn PZPR 02-03-1977 11-05-1981 AP Malbork, KM PZPR w Kwidzynie, 443/2, k. 42; Tamże, 443/3, k. 60v; Tamże, 443/4, k. 66v, 74; Tamże, 443/24, k. 74.
Członek Egzekutywa Komitet Miejski Kwidzyn PZPR 02-03-1977 26-11-1979 AP Malbork, KM PZPR w Kwidzynie, 443/2, k. 42; Tamże, 443/24, k. 74; Tamże, 443/29, k. 164.
Członek Brak Komitet Miejski Kwidzyn PZPR 23-10-1986 AP Malbork, KM PZPR w Kwidzynie, 443/9, k. 59; Tamże, 443/20, k. 116.
Członek Komisja ds. Skarg i Wniosków Komitet Miejski Kwidzyn PZPR 04-02-1987 AP Malbork, KM PZPR w Kwidzynie, 443/19, k. 30.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl  Gd 396/17 zarządzenie z dnia 15.11.2017r. dotyczące Ryszarda Ulity– prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.