Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karolina
Nazwisko: Chmura
Nazwisko rodowe: Czekańska
Miejsce urodzenia: Cleweland
Data urodzenia: 24-03-1915
Kraj urodzenia: USA
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna krypt. "Prawica" założona 20.03.1958 pod nr-em 2289 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Jaśle na inną osobę. Karolina Chmura występuje w materiałach jako jedna z osób, z którymi główny rozpracowywany utrzymywał kontakty. Następnie do tej sprawy zostały włączone kolejne osoby (w tym jako figurantka Karolina Chmura) i od 18.11.1960 prowadzono ją pod n-rem 197 jako Sprawę Ewidencji-Obserwacyjnej grupowej. Karolina Chmura po wydarzeniach października 1956 wystąpiła z PZPR, której była członkiem. Od tego czasu, według organów bezpieczeństwa, "jawnie wypowiadała się p-ko członkom partii, krytykowała okres tzw. stalinizmu i ich nadgorliwość [tj. członków partii - przyp. red.]" a w późniejszych latach jako kierowniczka Państwowego Przedszkola w Grudnej Górnej sprzeciwiała się usunięciu krzyży z ww. przedszkola. Sprawę zamknięto 31.08.1961 i umieszczono w archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3017, a następnie 05.09.1972 przerejestrowano do sygn. 13816/II. IPN Rz 070/98 (13816/II).