Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Lasota
Miejsce urodzenia: Lutoryż
Data urodzenia: 08-06-1935
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W SD od 1964 r. 

Po raz ostatni, w okresie PRL, został wybrany na członka Wojewódzkiego Komitetu SD w Rzeszowie, podczas Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w dniu 28-01-1989 r.

Źródło: AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 731, k. 124, 137, 138.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Brak Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 28-05-1984 AP Rzeszów, Wojewódzki Komitet (dalej WK) SD w Rzeszowie, 705, k. 1, 2.
Członek Prezydium Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 28-05-1984 16-12-1986 AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 705, k. 1, 2; tamże, 698, k. 100, 102.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany w dniu 05.03.1976 r. pod numerem 11572, przez Wydział III KWMO w Rzeszowie, jako Kandydat na Tajnego Współpracownika [kTW]. Dnia 26-03-1976 r. przerejestrowany na Tajnego Współpracownika [TW] o krypt. "GOŁĄB". Wykorzystywany był w Sprawie Obiektowej [SO] krypt. "ŻURAW"( nr rej. 11409) mającej na celu „zabezpieczenie” kadry inżyniersko-technicznej w Rzeszowskim Zjednoczeniu Budownictwa. W związku z odmową dalszej współpracy materiały złożono w archiwum dnia 18.10.1989 do nru 15015. Karta EO-4/74 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; karta EO-4-b/72 z z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; karta EO-4-B/77/III z z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; karta E-14 z z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; karta Mkr-2 z z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW w Warszawie; zapis 11572 z dziennika rejestracyjnego WUSW w Rzeszowie; zapis 15015 z dziennika archiwalnego teczek personalnych i pracy wyeliminowanej agentury WUSW w Rzeszowie; akta IPN Rz 0097/574 (15015/I), mkf IPN Rz 00211/2 (15015/I). Sprawa Obiektowa Krypt. "Żuraw" (nr rej. 11409) prowadzona była w okresie od 18.12.1975 , dnia 19.11.1979 włączona została do Sprawy Obiektowej "Exbud" (nr rej. 14258) i prowadzona była do 16.02.1990 r. Materiały sprawy złożono do archowum do nru 312/IV
Akta paszportowe Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW w Rzeszowie, akta o sygn. IPN Rz 389/76620 (EARZ 076620).