Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfred Piotr
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Kwidzyn
Data urodzenia: 16-07-1959
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Romualda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne krypt. ,,Gotowość” dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego i internowania osób na terenie woj. gdańskiego prowadzone od 12.05.1982 do 8.07.1982 przez Wydz. III, V, Śledczy KW MO w Gdańsku. Alfred Majewski po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku za: "organizowanie akcji mającej na celu zdobycie broni palnej i napaści na funkcjonariusza MO lub żołnierza LWP oraz organizowanie bojkotu uroczystości 1 Maja 1982 i wywołania zajść ulicznych w Gdyni". Akta dot. ww. złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 6. Akta o sygn. 911/19 t.6 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89 dnia 24.08.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta osobowe internowanego od 3.05.1982 do 23.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku Afreda Majewskiego, studenta Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Zatrzymany 3.05.1982 decyzją Komendanta KW MO w Gdańsku nr 639 z dnia 01.05.1982. Zwolniony 23.07.1982 na mocy decyzji nr 270 wydanej przez Komendanta KW MO w Gdańsku. IPN Gd 159/247.
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Piraci" zarejestrowanej 23.04.1982 przez Wydz. II KW MO w Gdańsku pod nr 43208 dotyczącej nielegalnych organizacji. Sprawę 17.05.1982 przekazano do dalszego prowadzenia dla Wydz. III KW MO w Gdańsku. Sprawę zakończono 22.07.1983 złożeniem akt do archiwum pod sygn. 18432/II. Akt o sygn. 18342/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.