Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Maria Danuta
Nazwisko: Wojewódka
Nazwisko rodowe: Kumorek
Miejsce urodzenia: Lutcza
Data urodzenia: 20-11-1944
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:

W SD od 1972 r. 

Członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej - brak bliższych danych.

Przewodnicząca Koła Łączności SD przy Wojewódzkim Urzędzie Pocztowym w Rzeszowie - brak bliższych danych.

Sekretarz Koła Łączności SD przy Wojewódzkim Urzędzie Pocztowym w Rzeszowie - brak bliższych danych.

Członek Miejskiej Komisji Rewizyjnej SD w Rzeszowie - brak bliższych danych.

Źródło: AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 731, k. 126; tamże, Miejski Komitet SD w Rzeszowie, 144, k. 170.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Wojewódzka Komisja Rewizyjna Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 30-01-1981 28-01-1989 AP Rzeszów, Wojewódzki Komitet (dalej WK) SD w Rzeszowie, 685, k. 211, 227, 228; tamże, 731, k. 183, 184.
Członek Prezydium Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 09-02-1985 28-01-1989 AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 731, k. 143, 145, 173, 183, 184.
Sekretarz Wojewódzka Komisja Rewizyjna Wojewódzki Komitet Rzeszów SD 09-02-1985 28-01-1989 AP Rzeszów, WK SD w Rzeszowie, 731, k. 183, 184.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1985 r. dopuszczona do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową przez WUSW w Rzeszowie. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW w Warszawie.