Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Zaręba
Miejsce urodzenia: Baczyn
Data urodzenia: 13-03-1929
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Brak danych
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja PUBP w Wadowicach oraz WUBP w Krakowie dotycząca rozpracowania oddziału pod nazwą "Grupa Operacyjna AK >Zorza<" pod dowództwem Jana Sałapatka ps. "Orzeł", działającej w latach 1947-1955 na terenie woj. krakowskiego. Mieczysław Zaręba należał do oddziału w okresie 1948-1949. Zginął 06.12.1949 w zasadzce PUBP Wadowice. Akta o sygn. IPN Kr 010/4556 t. 1-14 (4632/II).
Materiały Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Wacław" nr 2037/49 założonej 06.07.1949 przez PUBP Wadowice w celu rozpracowania osób będącymi członkami i współpracownikami oddziałów podziemia niepodległościowego z terenu powiatu Wadowice. Mieczysław Zaręba był rozpracowywany w ramach SO krypt. "Wacław", zarejestrowany pod nr 4449/49. W 1949 roku ukrywał się - poszukiwany przez UB za współpracę z oddziałem Mieczysława Spuły ps. "Feluś", a następnie Jana Sałapatka ps. "Orzeł". Zabity 06.12.1949 w zasadzce PUBP Wadowice po doniesieniu agenta UB ps. "Kazek". Akta o sygn. IPN Kr 074/45, t. 4 (68/OB).
Charakterystyka sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w okresie 1974-1980, dotycząca oddziału partyzanckiego pod nazwą "Grupa Operacyjna AK >Zorza<" pod dowództwem Jana Sałapatka ps. "Orzeł". Akta zawierają opis historii oddziału, wykaz członków oraz karty dotyczące poszczególnych akcji oddziału. Mieczysław Zaręba z Baczyna w pow. Wadowickim należał do oddziału w okresie 1948-49. Zabity 06.12.1949 przez funkcjonariuszy PUBP Wadowice w akcji UB, zainicjowanej po doniesieniu agenta ps. "Kazek" o miejscu lokalizacji członków oddziału "Zorza". Akta o sygn. IPN Kr 074/9 (9/X).
.