Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Truskowski
Miejsce urodzenia: Kalinówka
Data urodzenia: --1914
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Anna
Znany/a też jako:
Zygmunt Truskowski
urodzony/a 1924 Kalinówka
Imiona rodziców: Wiktor Anna


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa m.in. przeciwko Zygmuntowi Truskowskiemu, ps. "Wilczek"/ "Wilczak" prowadzone przez WUBP Białystok i WPR w Bialymstoku. Z. Truskowski za przynależność do organizacji "Wolność i Niezawisłość" zatrzymany został 19.08.1946 przez PUBP Bielsk Podlaski. 28.09.1946 WUBP Białystok wszczął dochodzenie przeciwko ww., zakończone wydaniem 11.11.1946 postanowienia o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. WPR Białystok 11.11.1946 sformułowała akt oskarżenia - Z. Truskowski oskarżony został o to, że na terenie pow. Bielsk Podlaski do chwili zatrzymania, tj. 19.08.1946 był czynnym członkiem leśnego oddziału podporządkowanego „WiN”, a ponadto posiadał broń palną, Akta sprawy skierowano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z wnioskiem o rozpoznanie w trybie doraźnym. IPN Bi 07/745 (1503/III, KSL-3617).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące Zygmunta Truskowskiego. Wyrokiem WSR Białystok z 18.11.1946 (Dr 112/46) podjętym na sesji wyjazdowej w Brańsku, Z. Truskowski uznany został winnym tego, że na terenie pow. Bielsk Podlaski do chwili zatrzymania, tj. 19.08.1946 był aktywnym członkiem leśnego oddziału podporządkowanego „WiN”, przy czym od jesieni 1945 był zaopatrzony w zdatną do użytku broń palną. Za powyższe skazany został na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski. Z. Truskowski został rozstrzelany 13.12.1946 w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. IPN Bi 212/406 (Dr 112/46).
Sprawozdania miesięczne Sekcji I Wydz. VII/III WUBP w Białymstoku przesłane do Departamentu III MBP za 1946 rok. W sprawozdaniu za sierpień 1946 znajduje się informacja, że 19.08.1946 w wyniku pościgu podjętego przez żołnierzy WP i pracowników PUBP Bielsk Podlaski został zatrzymany Zygmunt Truskowski, ps. "Wilczak" - łącznik sztabowy organizacji "Wolność i Niezawisłość". IPN Bi 045/754 (39/15).
Akta Wydz. "C" KW MO/ WUSW Białystok z lat 1973-1987 zawierają Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 57 dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Komenda Powiatu Bielsk Podlaski. Kwestionariusz z 07.06.1986 dotyczy Zygmunta Truskowskiego, ps. "Wilczak" - od lipca 1945 na terenie pow. bielskiego należał do NZW. Był łącznikiem, posiadał broń. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 18.11.1946 skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 13.12.1946. IPN Bi 019/119 (2/56).
.