Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Krzysztof Andrzej
Nazwisko: Wiak
Miejsce urodzenia: Puławy
Data urodzenia: 31-10-1969
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 10-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Wiak objęty był kontrolą w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza nr TEOK-59996, która została zarejestrowana w MSW przez Wydział IV WUSW Lublin dnia 18.01.1989. Dokumentację TEOK-59996 zniszczono za protokołem brakowania akt z dnia 18.09.1989. Karta E-59 z Kartoteki księży katolickich MSW, zapis w dzienniku rejestracyjnym TEOK nr 59996, protokół brakowania akt.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Lu 872/18 zarządzenie z dnia 07.11.2018 dotyczące Krzysztofa Wiaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.