Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga
Nazwisko: Łapacz
Nazwisko rodowe: Skierska
Miejsce urodzenia: Czachorowo
Data urodzenia: 13-08-1939
Imię ojca: Hieronim
Imię matki: Florentyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczące śledztwa w sprawie ujawnienia na terenie Torunia w okresie 20.12.1981 - 20.01.1982 nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". 03.03.1982 przeszukano mieszkanie Jadwigi Łapacz, która była przewodniczącą ogniwa i delegatem na walne zebranie KZ NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. IPN By 082/144 t. 5 (197/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie kolportażu wydawnictw: "Toruński Informator Solidarności", "Konto", "Tygodnik Mazowsze" na terenie Szpitala Zespolonego w Toruniu. Ww. została zatrzymana 14.03.1984 pod zarzutem przechowywania i przekazywania innym osobom wydawnictw zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w okresie od lipca 1983 do marca 1984. W związku z toczącym się postępowaniem Wydz. Śledczy WUSW Toruń wniósł zastrzeżenie wyjazdu za granicę do krajów kapitalistycznych w okresie 16.03.1984 - 16.03.1986. Postępowanie zakończono 18.06.1984. IPN By 082/88 (141/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora dotyczące śledztwa RSD-5/84 w sprawie przeciwko m.in. Jadwidze Łapacz. Prokuratura Rejonowa w Toruniu 29.06.1984 sporządziła akt oskarżenia, w którym Jadwigę Łapacz oskarżono o to, że "w okresie od lipca 1983 do marca 1984 w Toruniu przechowywała, a następnie przekazywała innym osobom wydawnictwa zdelegalizowanego związku >Solidarność< zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". IPN By 85/512
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z 26.07.1984 w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Toruniu pod nr 1 Ds. 537/84 postępowanie przeciwko Jadwidze Łapacz umorzono na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1984. IPN By 134/295-296
Akta paszportowe Akta Jadwigi Łapacz. W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu do państw kapitalistycznych w okresie 16.03.1984 -16.03.1986 nr Z-I-1721 wydane 22.03.1984 przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu w związku z prowadzonym wobec ww. śledztwem RSD-5/84 i postępowaniem prokuratorskim 1 Ds.537/84. IPN By 681/81166 (EATO 81166)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW ps. "Jola" znajduje się doniesienie z 20.12.1983 dotyczące Jadwigi Łapacz. IPN By 001/1081 t. 2 (5929/I)
.