Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Jerzy Henryk
Nazwisko: Fonkowicz
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 19-01-1922
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

W dniu 22.04.1961 Akademia Sztabu Generalnego WP w Rembertowie (studia wyższe). W okresie od 10.12.1964 do 19.12.1967 attache wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie PRL w Helsinkach. Rozkazem personalnym nr 0112 z dnia 23.03.1968 zwolniony z wojskowej służby zawodowej i przeniesiony do rezerwy z powodu niewyrażenia zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe.
W opinii służbowej z dnia 19.09.1967 znajduje się informacja, iż "w okresie pobytu na placówce przeprowadzał transakcje walutowe polegające na wymianie marek fińskich na dolary z pominięciem przepisów obowiązujących w kraju". Ponadto niezgodnie z przyjętymi zasadami gromadził i przechowywał pisma tajne i ściśle tajne (rozszyfrowane depesze i inne dokumenty o charakterze operacyjnym), przez co lekkomyślnie potraktował obowiązujące zasady konspiracji i tajemnicy służbowej. Unikał również zajęcia wyraźnego stanowiska w odniesieniu do oceny agresji Izraela na kraje arabskie (IPN BU 2174/5203, k. 9).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
GZI WP WARSZAWA BRAK DANYCH ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU - 15-10-1945
IPN BU 2174/5203, IPN BU 2602/10935 1642/79/127, - akta osobowe
GZI WP WARSZAWA WYDZIAŁ INFORMACJI OKRĘGU WOJSKOWEGO NR I SZEF - 12-04-1946
GZI WP WARSZAWA ODDZIAŁ III SZEF - 16-08-1947
MON WARSZAWA BRAK SŁUŻBA POZA ORGANAMI BEZPIECZEŃSTWA - 24-11-1949
Z II SG WP WARSZAWA WYDZIAŁ ATTACHATÓW WOJSKOWYCH ATTACHE WOJSKOWY, MORSKI I LOTNICZY - 10-12-1964
MON WARSZAWA BRAK DO DYSPOZYCJI MINISTRA gen. bryg. 20-12-1967 19-04-1968