Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hieronim Szczepan
Nazwisko: Symołon
Miejsce urodzenia: Kętrzyn
Data urodzenia: 02-01-1948
Imię ojca: Hieronim
Imię matki: Szczepan


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowanie [SOR]/ Kwestionariusz Ewidenyjny [KE] Rozpracowywany w ramach SOR, następnie kontrolowany w ramach KE jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono w związku z niestwierdzeniem wrogiej działalności. Akta o sygn. 12667/II i mkf. o sygn. 12667/2 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kart.-ewid.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na członków nielegalnej organizacji pn. "Brygady Biało-Czerwone" ("Brygady Biało-Czerwone Obwód "S", "BBC") działającej na terenie Kętrzyna, Korsz, Lidzbarka Warmińskiego. Organizacja zajmowała się redagowaniem, sporządzaniem, rozpowszechnianiem antypartyjnych, antypaństwowych i antysocjalistycznych ulotek i plakatów, kolportażem literatury bezdebitowej oraz organizowaniem akcji sabotażowych. H. Symołon wymieniany w aktach jako przekazujący znaczne sumy pieniężne oraz papier na potrzeby podziemia "Solidarności". Członkowie "BBC" byli wielokrotnie zatrzymywani, przesłuchiwani, przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze, przeszukania, co doprowadziło do zaprzestania działalności przez organizację. Mat. o sygn. 12595/II zniszczono w 1987. Zachował się mkf. o sygn. IPN Bi 0089/2412/1-7 (2708/2).
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do krajów Europy Zachodniej i USA na okres 08.02.1982 - 01.03.1984 wniesione przez Wydz. V WUSW Olsztyn z powodu, że jako czołowy działacz "Solidarności", przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy Kętrzyńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Kętrzynie, członek Zarządu Regionu Warmińsko- Mazurskiego NSZZ "Solidarność", uczestnik akcji strajkowych, członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, mógłby podjąć za granicą szkodliwą lub wrogą działalność przeciwko PRL. IPN Bi 132/1460/11 (EAOL 65444).
Charakterystyka Charakterystyka nr 164 nielegalnej organizacji "BBC" działającej na terenie Kętrzyna, Korsz, Lidzbarka Warmińskiego. Według autora charakterystyki organizacja "BBC" powstała 15.01.1982 na bazie działaczy i członków Solidarności i była odpowiedzią na stan wojenny i zdelegalizowanie NSZZ "Solidarność". Jej działalność polegała na organizowaniu oporu wobec państwa i jego organów, nawoływaniu do przeciwstawiania się działalności państwowej poprzez sporządzanie i kolportaż ulotek antypaństwowych oraz organizowanie sabotażu. H. Symołon - członek "BBC", do 13.12.1981 związany z NSZZ "Solidarność, wspierał finansowo organizację "BBC" oraz dostarczał papier do produkcji ulotek. IPN Bi 065/192 (971/IV).
.