Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lidia
Nazwisko: Dworak
Nazwisko rodowe: Panasiuk
Miejsce urodzenia: Klecie
Data urodzenia: 04-02-1949
Imię ojca: Albin
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Roma” i nr. rejestracyjnym 14446, założona 28.01.1976 przez Wydział III KSMO w Warszawie. SOR została wszczęta na podstawie informacji otrzymanej 21.01.1976 z Wydziału III Departamentu III MSW na temat podpisania przez Lidię Dworak (wraz z 22 innymi osobami) petycji do Sejmu PRL, wyrażającej sprzeciw przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji. Celem założonej przez KSMO sprawy było ustalenie w jakiej formie i w jakim zakresie L. Dworak prowadzi „szkodliwą” działalność polityczną, ponadto postanowiono rozpoznać kontakty i powiązania figurantki ze środowiskami opozycyjnymi. W czasie prowadzenia sprawy wykorzystano środki operacyjne w postaci 3 kontaktów operacyjnych (KO) oraz 1 konsultanta. Prowadzono także kontrolę korespondencji prowadzonej przez figurantkę. Na wniosek prowadzącego sprawę Wydziału III KSMO wydano zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata obowiązujące od 03.02.1976 do 03.02.1978. Po przeprowadzeniu z Lidią Dworak rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej i z uwagi na dalsze nie angażowanie się w negatywną działalność polityczną sprawę o kryptonimie „Roma” postanowiono zakończyć 04.02.1977, a materiały złożyć w archiwum wydziału „C” KSMO pod sygnaturą 4587/II. IPN BU 0246/565 (4587/II).
Lidia Dworak otrzymała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych (KK) oraz krajów demokracji ludowej (KDL) na okres od 03.02.1976 do 03.02.1978. Zastrzeżenie wniesiono na wniosek Wydziału III KSMO w związku z prowadzoną Sprawą Operacyjnego Rozpracowania "Roma" (nr 14446). Wpis na podstawie zapisu kartotecznego. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.