Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Jur
Miejsce urodzenia: Mikołajewo
Data urodzenia: 22-02-1896
Imię ojca: Walenty
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej kryptonim „Willa” prowadzonej przez KPMO we Wschowie w latach 1958-1959. Powodem założenia sprawy były podejrzenia o prowadzenie przez Romana Jura działalności uznanej za wrogą. Roman Jur w okresie międzywojennym był członkiem Stronnictwa Narodowego. Pełnił też funkcję wicestarosty powiatu leszczyńskiego. W czasie okupacji został wysiedlony do Kielc, gdzie wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. W organizacji występował pod pseudonimem „Jurek”. Pełnił w niej funkcję zastępcy Szefa Wywiadu NSZ na miasto Kielce. Został za to mianowany podporucznikiem i odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1945 roku przyjechał do Wschowy, gdzie wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Został mianowany starostą powiatu wschowskiego, a jednocześnie organizował PSL na terenie powiatu wschowskiego. Wykazywał również negatywną postawę wobec Polskiej Partii Robotniczej. W kwietniu 1946 został odwołany z funkcji starosty. W okresie referendum 1946 roku i wyborów w 1947 roku został prewencyjnie aresztowany. Po wyjściu na wolność nie podejmował działalności politycznej. Wobec niestwierdzenia prowadzenia działalności uznanej za wrogą, sprawa została zakończona. IPN Po 024/47 (40/II, 1064/S).
„Charakterystyka kontrwywiadowcza terenu po zagadnieniu prawicy w ruchu ludowym. Pow. Wschowa” opracowana w KPMO we Wschowej. Na podstawie zgromadzonych informacji ustalono, że Roman Jur brał udział w powstaniu wielkopolskim, a następnie pracował w Starostwie Powiatowym w Lesznie. W okresie okupacji przebywał w Kielcach, gdzie wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych i pełnił w nich funkcję zastępcy Szefa Wywiadu na miasto Kielce, za co otrzymał stopień podporucznika i Srebrny Krzyż Zasługi. Po wojnie został skierowany do Wschowy, gdzie objął funkcję starosty powiatu wschowskiego. Tam zaangażował się z działalność na rzecz Polskiego Stronnictwa Ludowego i został mianowany szefem powiatowych struktur PSL w powiecie wschowskim. W związku z czym, w 1946 roku został odwołany ze stanowiska starosty powiatu wschowskiego i objęty kontrolą operacyjną KPMO we Wschowie. IPN Po 037/2/2 (19/5, 7/2).
.