Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Magiera
Miejsce urodzenia: Wodąca
Data urodzenia: 04-02-1940
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Magiera w dn. 28.02.1983 został zarejestrowany pod nr. 28455 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Desperat" (nr rej. 28057), prowadzonej od 29.10.1982 przez Wydz. V KW MO w Opolu. Sprawa dot. kolportażu ulotek "Sygnały Wojenne" na terenie Opola, Otmuchowa i Nysy. Stefan Magiera występuje jako jedna z osób zajmująca się kolportażem. Prowadzenie sprawy zakończono 30.08.1983. IPN Wr 065/842 j. 1-2 (11773/2) mikrofilm.
Akta śledztwa RSD-4/83 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Opolu w okresie od 07.04. do 26.07.1983 dot. "wydawania i kolportowania nielegalnych pism i ulotek" na terenie woj. opolskiego. Stefanowi Magierze zarzucono, iż "w okresie od marca 1982 do 18 kwietnia 1983 na terenie Otmuchowa, Nysy i innych miejscowości województwa opolskiego kolportował ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Śledztwo zakończono 26.07.1983 wnioskiem do Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu o umorzenie w związku z ustawą o amnestii z 21.07.1983. Na wniosek Prokuratury (znak akt II Ds 10/83) dnia 13.09.1983 Sąd Rejonowy w Nysie zastosował wobec ww. ustawę amnestyjną. IPN Wr 011/1745 t. 2 (11773/II).
Akta tymczasowo aresztowanego Stefana Magiery osadzonego 22.04.1983 w Areszcie Śledczym w Opolu, na podstawie Postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu z 20.04.1983 w związku ze śledztwem II Ds 10/83 i zwolnionego tego samego dnia na podstawie nakazu zwolnienia wydanego 22.04.1983 przez ww. Prokuraturę. IPN Wr 129/147.
Dnia 01.02.1984 zarejestrowany przez Ref. V RUSW w Nysie pod nr. 29582 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Kran" jako osoba, która "utrzymuje (...) kontakty z byłymi działaczami >S< i przy sprzyjających warunkach może podjąć dalszą działalność w strukturach podziemnych otmuchowskiej >Solidarności<". W związku z "uaktywnieniem nielegalnej działalności" dnia 21.05.1985 przerejestrowany do SOR o krypt. "Kurier". IPN Wr 065/842 j. 3 (11773/2) mikrofilm.
Dnia 21.05.1985 zarejestrowany pod nr. 29582 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Kurier" (nr rej. 30107), prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Opolu od 02.07.1984, początkowo jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), dot. audycji w Radiu Wolna Europa, w której opisywano obchody pierwszomajowe w roku 1982 i 1983 w Otmuchowie. Stefan Magiera był jedną z osób podejrzanych o przekazanie informacji RWE. Prowadzenie sprawy zakończono 07.05.1986. IPN Wr 065/1099 (12179/2) mikrofilm.