Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rajmund Jarosław
Nazwisko: Pupkowski
Miejsce urodzenia: Resko
Data urodzenia: 28-04-1963
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zygfryda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rajmund Pupkowski 11.01.1983 został zarejestrowany pod nr. Sz 50924 przez Wydz. IV KWMO/WUSW w Szczecinie w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) jako słuchacz Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie. Po wystąpieniu z seminarium w październiku 1984, Rajmund Pupkowski był rozpracowywany jako student Akademii Rolniczej w Szczecinie z powodu swojej prokościelnej działalności w środowisku akademickim oraz "zachęcania do nieuczestniczenia w uroczystościach i pochodzie 1 Majowym". TEOK zakończono 02.06.1986, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 16362/II. IPN Sz 0053/21 (16362/2) mikrofilm.
Rozpracowywany jako aktywny działacz duszpasterstwa akademickiego w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Wierny" o numerze rejestracyjnym Sz 35732, prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w okresie od 16.10.1986 do 09.02.1987. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 16590/II. IPN Sz 0053/204 (16590/2) mikrofilm.
Rajmund Pupkowski figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Siostra" jako współpracownik głównego figuranta. Sprawa była zarejestrowana 24.01.1986 pod nr. Sz 33622 i prowadzona przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie, dotyczyła działalności w duszpasterstwie akademickim w Szczecinie. Sprawdzenie zakończono 09.02.1987 i akta przekazano 12.02.1987 do archiwum pod sygn. 16593/II. IPN Sz 0053/207 (16593/2) mikrofilm.