Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jolanta
Nazwisko: Paplińska
Nazwisko rodowe: Gulbińska
Miejsce urodzenia: Giżycko
Data urodzenia: 17-04-1965
Imię ojca: Marek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jolanta Paplińska z d. Gulbińska dnia 24.01.1986 została zarejestrowana pod nr. Sz 33622 przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Siostra" jako aktywistka Duszpasterstwa Akademickiego w Szczecinie, która "wywiera niekorzystny wpływ na ochraniane środowisko. Uczestniczy we wszystkich pielgrzymkach i zebraniach aktywu DA. Sprawę zakończono 09.01.1987 poinformowaniem władz administracyjnych" i zdjęto z ewidencji 12.02.1987, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 16593/II. IPN Sz 0053/207 (16593/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Wierny" o numerze Sz 35732 zarejestrowana dnia 16.10.1986 przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie. Jolanta Paplińska z d. Gulbińska, występuje obok głównego figuranta, jako aktywistka Duszpasterstwa Akademickiego oraz tzw. Kółka Różańcowego na terenie Akademii Rolniczej w Szczecinie. Sprawę zdjęto z ewidencji 13.02.1987, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 16590/II. IPN Sz 0053/204 (16590/2) mikrofilm.