Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Ziętek
Miejsce urodzenia: Police
Data urodzenia: 11-05-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Romualda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Wars" (nr rej. Sz 23572), prowadzona przez Wydz. III KWMO/WUSW Szczecin w okresie 6.05.1982 – 30.09.1986 (początkowo w kategorii Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia), dotycząca grupy kolportażowo-poligraficznej działającej na terenie Szczecina, mającej powiązania z innymi podobnymi grupami w Szczecinie, Warszawie i Krakowie. Sprawę wszczęto po uzyskaniu przez SB informacji o planach reaktywowania działalności NSZZ „Solidarność”. Działania operacyjne doprowadziły do ustalenia szeregu osób aktywnie działających w strukturach opozycji i prowadzących druk oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych, kaset magnetofonowych, broszur, znaczków itp. Eugeniusz Ziętek został zarejestrowany do sprawy 19.09.1984 pod numerem Sz 29878, jako osoba, z którą nawiązano kontakt w celu prowadzenia na terenie Polic kolportażu wydawnictw drukowanych przez grupę. Prowadził on jeden z punktów kolportażowych, w związku z czym SB planowała rozpoznanie jego roli i kontaktów. 24.02.1986 Eugeniusz Ziętek został wyrejestrowany ze sprawy i objęty osobnym rozpracowaniem przez RUSW w Policach w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Szkutnik”. IPN Sz 0053/109 (16472/2) mikrofilm.
Po zakończeniu rozpracowania w ramach sprawy krypt. "Wars", Eugeniusz Ziętek od 24.02.1986 był kontrolowany przez Pion V RUSW w Policach w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Szkutnik" (nr rej. Sz 29878). Podejrzewany był o kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz bliskie związki z czołowymi działaczami opozycji. W mieszkaniu wymienionego przeprowadzono przeszukanie, ujawniając nielegalne wydawnictwa, w tym "GROT", "Z podziemia", "OBRAZ", "Tygodnik Wojenny" i inne. Sprawę zakończono 16.12.1086 po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 16543/II, zachował się ich mikrofilm. IPN Sz 0053/170 (16543/2) mikrofilm.