Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Leon
Nazwisko: Cyran
Miejsce urodzenia: Lubliniec
Data urodzenia: 11-07-1927
Imię ojca: Emil
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Połączone materiały operacyjne w sprawie ujawnienia się Andrzeja Cyrana jako łącznika oddziału Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) na terenie Siedlec oraz Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna krypt. "Ciekawy". Andrzej Cyran, po powrocie z emigracji, ujawnił się 25.10.1947 w PUBP w Lublińcu. Rozpracowywany przez Wydział III WUBP w Krakowie do sprawy nr 7307/52 oraz UBP w Nowej Hucie do nr 4500/52. Następnie materiały obu jednostek przekazano 14.05.1955 do Wydziału IV WUdsBP w Krakowie i zarejestrowano pod nr 247/F/55. Wydział III WUBP w dn. 11.12.1956 powtórnie przejął sprawę. Od 30.12.1958 zarejestrowano ją pod nr 4017/F jako Sprawę Ewidencyjno-Obserwacyjną krytp. "Ciekawy". Objęty kontrolą operacyjną jako były żołnierz NSZ oraz emigrant z kraju kapitalistycznego. Materiały złożono 14.01.1960 w Archiwum KWMO w Krakowie pod sygn. 3842/R. Materiały przesygnowano 01.03.1967 pod sygn. 9347/II i skomasowano z później prowadzonym Kwestionariuszem Ewidencyjnym. IPN Kr 010/9184 t. 1 ( 9347/II).
Zarejestrowany 06.04.1981 pod nr KR 24594 przez Wydział III-A KWMO w Krakowie. Rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Krzyżówka" w okresie od 06.04.1981 do 18.03.1983 jako inicjator utworzenia NSZZ "Solidarność" w Biurze Studiów i Projektów Hutnictwa Biprostal w Krakowie, członek prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" Małopolska i delegat do Komisji Krajowej Związku. W październiku 1981 wyjechał za granicę i pozostał na emigracji. Materiały KE krypt. "Krzyżówka" złożono 23.05.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 9347/II. IPN Kr 010/9184 t. 2 (9347/II).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące działań w ramach akcji "Klon". Zawierają dokumentację związaną z wprowadzeniem stanu wojennego, akty prawne, wykazy internowanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB,notatki na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych, informacje o przeprowadzonych rozmowach operacyjnych i profilaktyczno-ostrzegawczych z nieinternowanymi działaczami NSZZ "Solidarność". Andrzej Cyran wymieniony jest w dokumentacji jako działacz NSZZ "S" pozostający za granicą. Materiały złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15952/II. IPN Kr 010/12080 t. 9 (15952/II).
Akta administracyjne. Meldunki operacyjne Wydziału II KWMO w Krakowie za pierwsze półrocze 1981 roku. Andrzej Cyran występuje w meldunkach jako kontrolowany operacyjnie przez Wydział II KWMO w Krakowie ze względu na kontakty z pracownikami konsulatu USA w Krakowie. IPN Kr 079/104 (162/K).
Andrzej Cyran występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Klan"/ "Związek" prowadzonej przez Wydz. III-A/ V/ Inspektorat KWMO/WUSW w Gdańsku dot. operacyjnej kontroli działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". W aktach sprawy znajdują się charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów i działań, prowadzonych spraw, oraz stenogramy z działalności związkowej z lat 1981-1983. IPN Gd 003/166 (185/IV).