Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Stanisław
Nazwisko: Rudnicki
Miejsce urodzenia: Kędzierzyn-Koźle
Data urodzenia: 13-11-1956
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Wiesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Rudnicki 23.03.1981 został zarejestrowany pod nr. 26417 przez Wydz. III "A" KW MO w Opolu do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Komes" (o tym samym nr. rej. 26417) w związku z podejrzeniem o "kontakt i udział w nielegalnej organizacji KOR - KPN i Komitet Obrony Więźniów w Kędzierzynie - Koźlu". Prowadzenie sprawy zakończono 29.04.1982 w związku z internowaniem Janusza Rudnickiego. IPN Wr 065/737 j. 1 (11650/2) mikrofilm.
Dokumentacja różna KWMO w Opolu dot. członków nielegalnych organizacji, osób internowanych. W aktach zachowały się materiały dot. internowania Janusza Rudnickiego, o które wnioskował Wydz. III "A" KW MO w Opolu. We wniosku o izolowanie na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego z 25.09.1981 podano, iż ww. jest "bardzo wrogo nastawiony do ustroju socjalistycznego, władz państwowych i PZPR. Jest bezpośrednim założycielem i organizatorem kędzierzyńskiego Komitetu Obrony Uwięzionych za Przekonania oraz decydującym redaktorem biuletynu kędzierzyńskiej >Solidarności< pt. >Sierpień< (...). Oddelegowany z ramienia MKZ na I Krajowy Zjazd >Solidarności< w charakterze redaktora". IPN Wr 012/3196 t. 8, 14, 17 (2499/III).
Akta internowanego Janusza Rudnickiego. Internowany na podstawie Decyzji Nr 44/81 KW MO w Opolu z dnia 12.12.1981, umieszczony 13.12.1981 w Areszcie Śledczym w Opolu, a następnie w Zakładzie Karnym w Nysie (od 09.01.1982) i Grodkowie (od 30.07.1982), zwolniony na mocy Decyzji Nr 131/82 o uchyleniu internowania z dnia 14.10.1982. W uzasadnieniu internowania podano, że ww. "występuje przeciwko podstawowym interesom gospodarczym i politycznym PRL". IPN Wr 30/527 (217/82).
Dnia 18.02.1983 Janusz Rudnicki został zarejestrowany przez RUSW w Kędzierzynie-Koźlu pod nr. 28413 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Elegant" w związku z ustaleniem, iż "istnieje uzasadniona obawa, że w/w może podjąć nielegalną działalność (...)". Prowadzenie KE zakończono 11.04.1983 w związku z emigracją Janusza Rudnickiego. IPN Wr 065/737 j. 1-2 (11950/2) mikrofilm.
Dnia 12.01.1984 zarejestrowany pod nr. 29520 przez Pion II RUSW w Kędzierzynie-Koźlu w kategorii OZ (osoba zastrzeżona). Brak możliwości ustalenia powodu zastrzeżenia. 06.01.1990 jednostka rejestrująca wniosła o zdjęcie Janusza Rudnickiego z ewidencji, podając "materiałów na w/w nie posiadamy". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.