Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Jakowlew
Miejsce urodzenia: Słonim
Data urodzenia: 11-05-1914
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1946 w sprawie o przynależności grupy osób do "nielegalnej organizacji WiN". W tomie 1 znajduje się akt oskarżenia sporządzony 31.10.1946 przez oficera śledczego WUBP, w którym Michałowi Jakowlewowi zarzucono m.in., iż "od początku maja 1946 r. do dnia aresztowania (3.6.46 r.) był członkiem podziemnej organizacji wywrotowej >WiN< dążącej do obalenia przemocą obecnego ustroju Państwa Polskiego (...)" oraz "przechowywał i rozpowszechniał pisma i druki, jak gazetki >Wolność< i >Orzeł Biały< o treści nawołującej do czynów skierowanych p-ko jedności sojuszniczej Państwa Polskiego z państwem sprzymierzonym". W tomie 5 akt znajduje się sprawa śledcza nr 150, złożona w archiwum 19.08.1947 pod numerem 259/III, która w 1966 roku została włączona do sprawy 1053/III. Z akt IPN Wr 21/1434 wynika, iż prowadzone przeciwko Mikołajowi Jakowlewowi sprawy śledcze zostały połączone. Dnia 13.01.1947 prokurator wojskowy zatwierdził, sporządzony przez oficera śledczego w dniu 30.12.1946, akt oskarżenia (Pr.R. II 829/46) i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Akt ten w swej treści zawierał przytoczone wyżej zarzuty postawione w akcie oskarżenia z 31.10.1946. IPN Wr 038/199 (1053/III) t. 1, 5. Zapisy kartoteczne wskazują, iż do akt 1053/III w roku 1967 miały być dołączone akta 4979/śl, przesłane przez KW MO w Zielonej Górze. W aktach IPN Wr 038/199 nie odnaleziono ww. sprawy.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 28.01.1947 Michał Jakowlew został uznany winnym tego, że "na terenie pow. Kożuchów od maja 1946 r. do czerwca 1946 r. w celu usiłowania dokonania przemocą zmiany ustroju Państwa Polskiego wszedł w porozumienie z członkami nielegalnej organizacji WIN" oraz "przechowywał druki, a to gazetki organizacji WIN >Wolność< i >Orzeł Biały< nawołujące do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej Państwa Polskiego ze sprzymierzonym ZSRR", i skazany na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku. Na poczet kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 04.06.1946. Dnia 10.03.1947 WSR wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i darował ww. orzeczoną karę pozbawienia wolności oraz nakazał zwolnić go z więzienia. Michał Jakowlew w dniu 17.03.1947 został zwolniony z Więzienia Nr 1 we Wrocławiu. IPN Wr 21/1434 (Sr 54/47).
Opracowanie wewnątrzresortowe sporządzone przez Wydział "C" WUSW Wrocław w roku 1987. Charakterystyka dot. "nielegalnej organizacji pod nazwą Oddziały Leśne AK krypt. >Warta<, działających od drugiej połowy 1944 do pierwszej połowy 1945 r. na terenie województwa rzeszowskiego, a następnie nielegalnej organizacji pod nazwą >Wolność i Niepodległość< Okręg Zachodni, działającej od jesieni 1945 do końca maja 1946 r. na terenie województwa wrocławskiego". Michał Jakowlew figuruje w charakterze pomocnika tejże organizacji. IPN Wr 049/165 (F-170).
.