Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wywiórski
Nazwisko: Jan
Miejsce urodzenia: Mikołajów
Data urodzenia: 23-01-1940
Imię ojca: Damazy
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 26.01.1987 zarejestrowany przez RUSW w Namysłowie pod nr. 32772 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Kalendarz" (o tym samym nr. rejestracyjnym), założonej w związku z podejrzeniem Jana Wywiórskiego o kolportaż kalendarzy "Solidarności". Prowadzenie sprawy zakończono 29.12.1987 w związku z udowodnieniem ww. sprzedaży kalendarzy, ukaraniem go za powyższy czyn przez Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Namysłowie w dniu 19.02.1987 (znak sprawy 49/87) i ustaleniem, iż po ukaraniu "nie prowadził wrogiej i szkodliwej działalności". IPN Wr 065/1313 (12560/2) mikrofilm.
Akta spraw o wykroczenia prowadzonych w 1987 roku. W aktach znajduje się wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Opolu (znak sprawy RSoW-1/87) skierowany do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Namysłowie o ukaranie Jana Wywiórskiego za to, że "w grudniu 1986 r. w Namysłowie bez wymaganego zezwolenia rozpowszechniał kalendarze na rok 1987 zawierające stylizowany napis >Solidarność< oraz podobizny byłych działaczy rozwiązanego NSZZ >Solidarność<, w ten sposób, iż dwa egzemplarze tych kalendarzy sprzedał (...)". W powyższej sprawie został przesłany meldunek do Wydz. Inspekcji Biura Śledczego MSW. IPN Wr 08/340 (36/6), IPN Wr 08/346 (37/4).
Dnia 28.06.1988 zarejestrowany przez RUSW w Namysłowie pod nr. 34226 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Rudy" jako były przewodniczący MKZ NSZZ "Solidarność" w Namysłowie (1980-1981), ukarany w 1987 roku przez Kolegium za sprzedaż kalendarzy "Solidarności", w związku z podejrzeniem, iż "w dogodnej sytuacji może podjąć wrogą działalność przeciwko PRL". W kwietniu 1989 Jan Wywiórski został członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Browarze w Namysłowie. Prowadzenie sprawy zakończono 22.09.1989 w związku z legalizacją NSZZ "Solidarność". IPN Wr 011/1856 (12560/II).
.