Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Albin Roman
Nazwisko: Zawadzki
Miejsce urodzenia: Niedobczyce
Data urodzenia: 22-02-1913
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Albertyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 29.01.1949 Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach umorzył postępowanie karne wobec Albina Zawadzkiego, oskarżonego o nielegalne posiadanie broni, wobec stwierdzenia przez biegłego, iż posiadana przez niego broń jest niezdatna do użytku i nie spełnia kryteriów broni w rozumieniu art. 4 Dekretu z dnia 13.06.1946. IPN Ka 238/2686 (Sr 48/49).
Dnia 05.08.1959 Albin Zawadzki został zarejestrowany pod nr. 1176 przez Wydz. II KW MO w Katowicach w ramach Sprawy Agenturalnego Sprawdzenia o krypt. "Kryształ", prowadzonej od 25.04.1959, w związku z podejrzeniem o udział w kanale przerzutowym do NRF. W 10.1960 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia do KP MO w Raciborzu. Jej prowadzenia zaniechano 05.12.1960 w związku z niepotwierdzeniem się podejrzeń. Do akt dołączono sprawę śledczą o nr. 265/48 z 1948, prowadzoną przez PUBP w Rybniku, dot. nielegalnego przechowywania broni przez Albina Zalewskiego. Sprawa zakończyła się sporządzeniem 07.01.1949 aktu oskarżenia przez of. śledczego. IPN Wr 011/212 t. 1 (1469/II).
Dokumentacja różna KW MO w Opolu dot. członków nielegalnych organizacji, osób internowanych. W aktach notatka służbowa z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej z Albinem Zawadzkim w dniu 19.12.1981. Ww. odmówił podpisania tzw. "lojalki". IPN Wr 012/3196 t. 13 (2499/III).
Dnia 27.01.1982 zarejestrowany pod nr. 27214 przez Wydz. IV KW MO w Opolu i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Brzoza", jako osoba należąca do "czołowych aktywistów NSZZ RI >Solidarność<". Albin Zawadzki "w trakcie swojej działalności występował wielokrotnie przeciwko władzom politycznym i administracyjnym". Miał pełnić funkcje: przewodniczącego Koła Wiejskiego NSZZ RI "Solidarność" w Mieszkowicach, vice przewodniczącego Komitetu Gminnego NSZZ RI "Solidarność" w Prudniku, przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz być członkiem komisji wyborczej Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI "Solidarność". Prowadzenie KE zakończono 02.02.1983 w związku ze zmianą miejsca zamieszkania przez ww. (teren podlegający KW MO w Bielsku-Białej). IPN Wr 011/212 t. 2 (1469/II).