Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech
Nazwisko: Ogłaza
Miejsce urodzenia: Błeszno
Data urodzenia: 07-12-1932
Imię ojca: Julian
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Lech Ogłaza (ur. w grudniu 1932) od grudnia 1947 był inicjatorem i założycielem, a od lutego 1948 do stycznia 1950 organizatorem i dowódcą konspiracyjnej antykomunistycznej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Młodzieżowy Ruch Oporu" (MRO). Organizacja ta działała w latach 1948-1950 na terenie Częstochowy i okolic. Lech Ogłaza używał pseudonimu "Piorun", figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach PUBP w Częstochowie i WUBP w Kielcach z lat 1949-1962. Zapisano w nich między innymi, iż Lech Ogłaza "był dowódcą nielegalnej organizacji M.R.O. [Młodzieżowy Ruch Oporu]", wraz z innymi członkami ww. organizacji "dokonał 6 napadów z bronią w ręku" [w tym na oficera komunistycznego wojska] oraz "posiadał nielegalnie broń palną", w tym karabin ręczny i dwa pistolety. W dniu 3 stycznia 1950 został aresztowany przez UB z PUBP w Częstochowie. Dnia 27 lipca 1950 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach 17-letni wówczas Lech Ogłaza został skazany za powyższe na 10 lat więzienia. Zanotowano, iż Lech Ogłaza został zwolniony z więzienia 15 września 1957. Następnie był inwigilowany i operacyjnie kontrolowany przez SB do listopada 1959. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Lech Ogłaza figuruje wraz z kilkunastoma innymi członkami Młodzieżowego Ruchu Oporu i kilkoma innymi osobami w materiałach śledczych WUBP w Kielcach z lat 1949-1951 w sprawie "przynależności do nielegalnej organizacji o nazwie Młodzieżowy Ruch Oporu", "nielegalnego przechowywania broni, rozpowszechniania ulotek antypaństwowych i dokonywania napadów rabunkowych na terenie powiatu częstochowskiego w latach 1948-1950", ponadto "dopuszczenia się aktu sabotażu polegającego na zerwaniu linii telefonicznej w rejonie Częstochowy w sierpniu 1948", "dopuszczenia się gwałtownego zamachu na oficera LWP i kradzieży jego broni służbowej na terenie miejscowości Korwinów w dniu 22.04.1949". Sprawa ta była prowadzona przez śledczych UB z PUBP w Częstochowie i WUBP w Kielcach. Teczki akt zawierają m.in. akta operacyjne UB dotyczące dowódców Młodzieżowego Ruchu Oporu: Lecha Ogłazy i Stanisława Drekslera oraz ich zeznania. Akta te zostały zebrane, zarejestrowane i opisane w latach 1957-1960 w KW MO w Katowicach. IPN Ka 023/2753 t. 1-3 (7403/III).
Lech Ogłaza figuruje wraz z kilkunastoma innymi członkami Młodzieżowego Ruchu Oporu w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z lat 1950-1953 jako oskarżony z art. 86 § 2 KKWP oraz z art. 4 § 1 dekretu z dnia 13.06.1946 "o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa", tj. o "działalność w nielegalnej organizacji Młodzieżowy Ruch Oporu mającej na celu obalenie przemocą demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, przechowywanie broni palnej bez prawnego zezwolenia władz, przechowywanie i rozpowszechnianie ulotek pt. >Najnowsze wiadomości< i >Rodacy< - zawierających fałszywe wiadomości, które mogły wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów". Wyrokiem tego komunistycznego sądu z dnia 27 lipca 1950 17-letni wówczas Lech Ogłaza został skazany na 10 lat więzienia i utratę praw na 5 lat. IPN Ki 8/901 (Sr 260/50), IPN Ki 8/902 (Sr 261/50 t. 1-3).
Lech Ogłaza figuruje wraz z kilkoma innymi byłymi członkami Młodzieżowego Ruchu Oporu i kilkoma innymi osobami w materiałach operacyjnych SB z KP MO w Częstochowie z lat 1957-1959. Ta "sprawa ewidencyjno-obserwacyjna" była prowadzona przez SB od dnia 22.10.1957 do dnia 26.11.1959 i miała na celu zbieranie informacji o codziennym życiu, planach, poglądach i kontaktach Lecha Ogłazy w okresie pierwszych ponad dwóch lat po zwolnieniu go z więzienia (co nastąpiło dn. 15 września 1957). IPN Ka 04/5330 (27313/II).
Lech Ogłaza figuruje wraz z kilkunastoma innymi członkami Młodzieżowego Ruchu Oporu w materiałach KW MO w Katowicach z roku 1974 opisanych jako "Charakterystyka nielegalnej organizacji >Młodzieżowy Ruch Oporu<". Organizacja ta działała na terenie pow. częstochowskiego w latach 1948-1950 pod dowództwem Lecha Ogłazy. W tej charakterystyce zanotowano między innymi, że ww. organizacja "miała na celu zmianę ustroju Polski Ludowej, dokonywanie zamachów na funkcjonariuszy MO i UB w celu zdobycia broni, kolportowanie ulotek o wrogiej treści, dokonywanie napadów rabunkowych na obiekty państwowe". Materiały te zostały opracowane przez Wydział „C” KW MO w Katowicach w roku 1974 na podstawie akt UB o sygn. 7403/III i 8840/III z lat 1950-1962. IPN Ka 057/94 t. 1-2.
Lech Ogłaza figuruje wraz z kilkunastoma innymi członkami Młodzieżowego Ruchu Oporu w materiałach PUBP w Częstochowie opisanych jako "Charakterystyka nielegalnej organizacji >Młodzieżowy Ruch Oporu<". Organizacja ta działała na terenie pow. częstochowskiego w latach 1948-1950 i pod dowództwem Lecha Ogłazy. W tej charakterystyce zanotowano także między innymi, że ww. organizacja młodzieżowa działała na terenie Częstochowy i okolic i skupiała głównie uczniów częstochowskich szkół średnich. Materiały te zostały opracowane przez Wydział „C” KW MO w Częstochowie w latach 1974-1977. IPN Ka 010/22 t. 13 (25/IV).
.