Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Ogłaza
Miejsce urodzenia: Błeszno
Data urodzenia: 06-04-1934
Imię ojca: Julian
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Ogłaza (ur. w kwietniu 1934 r.) od lutego roku 1948 do stycznia 1950 był członkiem konspiracyjnej antykomunistycznej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Młodzieżowy Ruch Oporu". Organizacja ta działała w latach 1948-1950 na terenie Częstochowy i okolic. Stanisław Ogłaza używał pseudonimu "Kusy". Figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach PUBP w Częstochowie i WUBP w Kielcach z lat 1949-1955. Zapisano w nich między innymi, iż Stanisław Ogłaza "był członkiem komórki wywiadowczej nielegalnej organizacji M.R.O. [Młodzieżowy Ruch Oporu]" oraz "posiadał nielegalnie broń palną". W dniu 3 stycznia 1950 został aresztowany. Dnia 29 lipca 1950 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach 16-letni wówczas Stanisław Ogłaza został skazany na 1 rok więzienia. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Ogłaza figuruje wraz z kilkunastoma innymi członkami "Młodzieżowego Ruchu Oporu" i kilkoma innymi osobami w materiałach śledczych WUBP w Kielcach z lat 1949-1951 w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu", nielegalnego przechowywania broni, rozpowszechniania ulotek antypaństwowych i dokonywania napadów rabunkowych na terenie powiatu częstochowskiego w latach 1948-1950, dopuszczenia się aktu sabotażu polegającego na zerwaniu linii telefonicznej w rejonie Częstochowy w sierpniu 1948, dopuszczenia się gwałtownego zamachu na oficera LWP i kradzieży jego broni służbowej na terenie miejscowości Korwinów w dniu 22.04.1949. Sprawa ta była prowadzona przez PUBP w Częstochowie i WUBP w Kielcach. Teczki akt zawierają m.in. akta operacyjne dot. dowódców "Młodzieżowego Ruchu Oporu": Lecha Ogłazy i Stanisława Drekslera oraz ich zeznania. Zostały one zebrane, zarejestrowane i opisane w latach 1957-1960 przez KW MO w Katowicach. IPN Ka 023/2753 t. 1-3 (7403/III).
Stanisław Ogłaza figuruje wraz z innymi członkami "Młodzieżowego Ruchu Oporu" w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie karnej jako oskarżony z art. 86 § 2 KKWP; art. 4 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa tj. o działalność w nielegalnej organizacji "Młodzieżowy Ruch Oporu" mającej na celu obalenie przemocą demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, przechowywanie broni palnej bez prawnego zezwolenia władz, przechowywanie i rozpowszechnianie ulotek pt. "Najnowsze wiadomości" i "Rodacy" zawierających fałszywe wiadomości, które mogły wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów. Wyrokiem tego sądu z dn. 29.07.1950 16-letni wówczas Stanisław Ogłaza został skazany na 1 rok więzienia. IPN Ki 8/901 (Sr 260/50).
Stanisław Ogłaza występuje wraz z kilkunastoma innymi członkami Młodzieżowego Ruchu Oporu w materiałach PUBP w Częstochowie zatytułowanych "Charakterystyka nielegalnej organizacji >Młodzieżowy Ruch Oporu< pod dowództwem Lecha Ogłazy". Organizacja ta działała w latach 1948-1950 na terenie Częstochowy i okolic. Materiały te zostały opracowane przez Wydział „C” KW MO w Częstochowie w latach 1974-1977. IPN Ka 010/22 t. 13 (25/IV).
Stanisław Ogłaza figuruje wraz z kilkunastoma innymi członkami "Młodzieżowego Ruchu Oporu" w materiałach KW MO w Katowicach z roku 1974 zatytułowanych "Charakterystyka nielegalnej organizacji >Młodzieżowy Ruch Oporu< pod dowództwem Lecha Ogłazy, działającej na terenie pow. częstochowskiego w latach 1948-1950". W tej charakterystyce zanotowano między innymi, że ww. organizacja "miała na celu zmianę ustroju Polski Ludowej, dokonywanie zamachów na funkcjonariuszy MO i UB w celu zdobycia broni, kolportowanie ulotek o wrogiej treści, dokonywanie napadów rabunkowych na obiekty państwowe". Materiały te zostały opracowane przez Wydział „C” KW MO w Katowicach w roku 1974 na podstawie akt UB o sygn. 7403/III, 8840/III z lat 1950-1962. IPN Ka 057/94 t. 1-2.
.