Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Miączyński
Miejsce urodzenia: Kownaty
Data urodzenia: 20-03-1923
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Włodzimierz Miączyński (ur. w marcu 1923 r.) od roku 1946 do grudnia 1950 był początkowo współpracownikiem, a następnie żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Przasnysz, Ciechanów i sąsiednich. Nosił pseudonim "Szary". W latach 1948-1950 walczył w szeregach oddziału NZW pod dowództwem Mieczysława Dziemieszkiewicza pseudonim „Rój”. Włodzimierz Miączyński figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Warszawie, PUBP w Przasnyszu i MBP z lat 1948-1952. Zapisano w nich między innymi, iż Włodzimierz Miączyński został "zatrzymany w czasie akcji" grupy operacyjnej UB i oddziału KBW w dniu 15 grudnia 1950. Po śledztwie UB, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 8.09.1951 Włodzimierz Miączyński został skazany na karę śmierci i przepadek mienia. W kartotece skazanych MBP zapisano, iż ww. "wyrok wykonano 5 XII 1951r.". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z roku 1951 dot. Włodzimierza Miączyńskiego i innych skazanych dn. 8.09.1951 z art. 86 § 2 KKWP, art. 3 Dekretu z dn. 30.10.1044 r., art. 1 § 1 i 3 i art. 4 § 1 Dekretu z dn. 13. 06.1946. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 8.09.1951 Włodzimierz Miączyński za przynależność do oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego działającego na terenie powiatu przasnyskiego oraz "za współudział w napadzie na posterunek MO i Urząd Gminy w miejscowości Krasne" został skazany na karę śmierci, utratę praw na zawsze i przepadek mienia. IPN BU 1064/235 t. 1-3 (Sr. 692/51).
Włodzimierz Miączyński figuruje wraz z wieloma innymi żołnierzami NZW w aktach KW MO w Warszawie opisanych jako "Charakterystyka nr 64, nazwa organizacji: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Okręg Warszawski nr XVI (...) okres działalności: czerwiec 1946 r. - październik 1951 r., obszar działalności: pow. Ostrołęka, Przasnysz, Maków Maz., Ciechanów, Pułtusk, Płońsk; woj. Białystok pow. Łomża; woj. Olsztyn pow. Szczytno, Pisz, rodzaje dokumentów: karty na czyny przestępcze". Materiały te zostały opracowane w latach 1978-1984 przez Wydział "C" Komendy Stołecznej MO w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0180/80 t. 1-22 (Charakterystyka Nr 64).