Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Miączyński
Miejsce urodzenia: Kownaty
Data urodzenia: 11-11-1924
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Miączyński (ur. w listopadzie 1924 r.) od wiosny roku 1948 był aktywnym współpracownikiem, a od marca 1951 do października 1951 żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Przasnysz i Ciechanów. Nosił pseudonim "Bohun". W latach 1948-1951 działał w szeregach siatki oddziału NZW pod dowództwem Mieczysława Dziemieszkiewicza pseudonim „Rój”, a od marca 1951 r. w patrolu NZW pod dowództwem chor. Stanisława Kakowskiego pseud. "Kaźmierczuk". Jerzy Miączyński figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Warszawie i PUBP w Przasnyszu z lat 1950-1952. Zapisano w nich między innymi, iż Jerzy Miączyński od wiosny 1951"brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku i zbrojnych akcjach" i został "zabity w czasie akcji" grupy operacyjnej UB i oddziału KBW w dniu 14 października 1951 we wsi Kadzielnia pow. Przasnysz. Jerzy Miączyński został zabity w obławie i w walce z siłami KBW i UB - wraz z dwoma innymi żołnierzami NZW: chor. Stanisławem Kakowskim i jego synem Henrykiem Kakowskim. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Jerzy Miączyński figuruje wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami NZW w aktach operacyjnych PUBP w Przasnyszu i WUBP w Warszawie z roku 1951 opisanych jako "Sprawa agenturalnego sprawdzenia dot. Jerzy Miączyński (...) podejrzany o udzielanie pomocy członkom nielegalnej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe". Jerzy Miączyński od końca grudnia 1950 r. był inwigilowany przez UB z PUBP w Przasnyszu jako podejrzany o udzielanie pomocy żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W jego „charakterystyce” z dnia 17.02.1951 zapisano m.in., że Jerzy Miączyński „wiedząc o tym, że banda >Roja< w okresie od 1949 do końca 1950 często przebywała w ich zabudowaniach, nie powiadomił o tym władzy (...) i udzielał jej pomocy w żywności i zakwaterowaniu (...), wiedział także o kilku melinach bandyckich (...)”. Akta te zawierają m.in. protokoły przesłuchań Jerzego Miączyńskiego i osób z jego najbliższej rodziny oraz doniesienia kilku tajnych informatorów UB. IPN BU 0203/1684 (27196/II).
Jerzy Miączyński występuje wraz z wieloma innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach WUBP i KW MO w Warszawie z lat 1946-1955 opisanych jako "Charakterystyka Nr 64". Ta charakterystyka dot. struktur i dowódców Okręgu Warszawskiego nr XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Materiały te zostały opracowane w latach 1978-1989 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO/ Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0180/80 t. 1-22 (Charakterystyka Nr 64, p.102).