Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Maksymilian
Nazwisko: Borzyszkowski
Miejsce urodzenia: Karsin
Data urodzenia: 06-02-1946
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Jerzy Borzyszkowski został 18.05.1970 zarejestrowany przez Wydz. III KWMO w Gdańsku pod nr 11376 w kategorii kandydata na tajnego współpracownika (kTW). 10.05.1972 materiały włączono do SO „Saga” nr rejestracyjny 13883, a kartę rejestracyjną wycofano. 02.06.1976 zawieszono prowadzenie SO „Saga”, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 93/IV. Materiały dot. J. Borzyszkowskiego zostały złożone do archiwum osobno 25.06.1976 pod sygn. 14718/I-k. Mat. o sygn. 14718/I-k brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN Gd 003/83
Sprawa Obiektowa [SO] Akta sprawy prowadzonej na Zrzeszenie Pomorsko-Kaszubskie i Klub „Pomerania” w celu przeciwdziałania „tendencjom separatystycznym w środowisku”, prowadzenia „działalności rozpoznawczej […] w stosunku do osób reprezentujących wrogie poglądy polityczne”, zabezpieczania ww. organizacji przed „wpływem wrogich ośrodków propagandowych”. Józef Borzyszkowski figuruje w aktach na „Wykazie elementu podejrzanego” (z adnotacją, iż został zarejestrowany do nr 11376) oraz jako sekretarz Zarządu Głównego ZP-K, członek „Pomeranii”, aktywny działacz biorący udział w spotkaniach, podczas których miano oskarżać „władze partyjne i administracyjne województwa gdańskiego o prowadzenie polityki dyskryminacyjnej w stosunku do Kaszubów”. Przed V Zjazdem ZK-P (19.12.1971) Wydz. III zlecił jednostką terenowym „operacyjne zabezpieczenie” spotkań z udziałem m.in. ww. SO zawieszono z powodu „zaniechania wrogiej działalności” i nie umieszczenia ZP-K w „Kodzie określającym zainteresowania operacyjne pionu III”. IPN Gd 003/83 (93/IV)