Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Ciszak
Miejsce urodzenia: Września
Data urodzenia: 06-12-1929
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Inżynier górnik. W czasie 1941 – 1945 robotnik w Mleczarni w Miłosławiu. Od 1945 do 1950 uczeń w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, a w latach 1950 – 1956 student. 5.04.1956 na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej (PŚ) im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach uzyskał tytuł magistra inżyniera górnictwa. Od 1956 do 1964 pracował naukowo w Katedrze Eksploatacji Złóż i Projektowania Kopalni PŚ (od zastępcy asystenta aż do wykładowcy na Wydziale Górniczym PŚ). W latach 1956 – 1968 był zatrudniony w Biurze Projektów Nowych Kopalni Węgla Kamiennego w Gliwicach, tam zajmował kolejno stanowiska: projektanta, starszego projektanta, kierownika pracowni i generalnego projektanta (17.08.1964 – 31.07.1968 oddelegowany na budowy kopalni w Indiach). Od 1.08.1968 do 1971 naczelny inżynier w Biurze Studiów i Typizacji w Katowicach. W 1971 wstąpił do PZPR. 8.01.1971 został przeniesiony do Głównego Biura Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach, pełnił tam obowiązki dyrektora ds. studialno-badawczych, następnie od 1973 dyrektora technicznego i od lipca 1980 do 1983 naczelnego dyrektora. W związku z wejściem w życie ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu – w dniu 24.10.1987 zniesione zostało Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. W dniu 7.12.1987 został zatwierdzony na dyrektora ds. inwestycji Wspólnoty Węgla Kamiennego w Katowicach. Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/11963 (dawna: CK/VIII-141);



Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Warszawa 22-02-1983 24-10-1987 AAN, KC PZPR, CK XX/11.963;
.