Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Przemysław Maria
Nazwisko: Zawadzki
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 17-02-1954
Imię ojca: Olgierd
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Przemysław Zawadzki widnieje w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW z lat 1977-1980, stanowiących kartotekę działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Przemysław Zawadzki przechodzi w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Wasale" nr rej. 50269, prowadzonej w latach 1977-1987 przez Departament III MSW. SOR dotyczyła działalności Studenckich Komitetów Solidarności oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), w którego skład weszli czołowi działacze SKS. IPN BU 0222/701 t. 2 (54100/II).
Przemysław Zawadzki 23.05.1986 został zarejestrowany przez Wydział XI Departamentu I MSW w systemie ewidencyjnym PSED (Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku) pod nr. 8865/V, który był zintegrowanym systemem gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wywiadowczych służb specjalnych państw bloku komunistycznego. Rejestracja Przemysława Zawadzkiego w PSED była spowodowana - najprawdopodobniej - odmową powrotu do kraju z wyjazdu do Francji (wg danych kartotecznych nastąpiło to w roku 1983). W zapisach ewidencyjnych brak jest szczegółowych informacji na temat charakteru rejestracji. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.