Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Emilia Janina
Nazwisko: Maćkowiak
Nazwisko rodowe: Malinowska
Miejsce urodzenia: Brześć n. Bugiem
Data urodzenia: 06-05-1933
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Nadzieja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona z powodu podejrzewania Emilii Maćkowiak o przepisywanie nielegalnych artykułów dla potrzeb podziemia politycznego. "Negatywna" działalność nie potwierdziła się. Materiały złożone do archiwum pod sygn. II-19301 zniszczono protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. II-19301 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 10.07.1984 w sprawie kolportowanie nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Trójmiasta. W materiałach znajduje się protokół przeszukania oraz wykaz dowodów rzeczowych zakwestionowanych u E. Maćkowiak w trakcie przeszukania mieszkania 9.06.1987 oraz protokół zniszczenia tych dowodów z 23.09.1988. Śledztwo zakończono z powodu "nie wykrycia sprawców". IPN Gd 013/110 t. 8, 12 (8517-III); IPN Gd 0046/518 t. 4 (1126/6)
Akta paszportowe Akta paszportowe Emilii Maćkowiak zostały wypożyczone 29.08.1983 przez Inspektorat 2 WUSW Gdańsk oraz 10.04.1986 przez Wydz. III WUSW Gdańsk. W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę nr Z-2054/86 do WKŚ [Wszystkie Kraje Świata] w okresie od września 1986 do września 1988 wniesione przez Wydz. III WUSW Gdańsk. EAGD 37559
.