Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marianna Henryka
Nazwisko: Szreder
Nazwisko rodowe: Cymerman
Miejsce urodzenia: Czerskie Rumunki
Data urodzenia: 21-11-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na "kolportaż ulotki antypaństwowej na terenie Lipna" przez Mariannę Szreder. Sprawę zakończono z powodu umorzenia toczącego się postępowania przed Sądem Rejonowym w Lipnie na mocy ustawy z 17.07.1986. Materiały dot. SOR krypt. "Jubilat" 23.02.1988 wypożyczył Insp. 2 WUSW w Gdańsku - przed rozprac[owaniem]. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1191/II zniszczono 18.12.1989 protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów o sygn. 1191/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta administracyjne Rejestr przeszukań przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku. 24.06.1986 na zlecenie RUSW Lipno dokonano przeszukania w miejscu pracy Marianny Szreder tj. w Lekarskiej Spółdzielni Pracy - Przychodnia nr 10 w Gdańsku. IPN Gd 0046/518/4 (1126/6)
.