Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Garliński
Miejsce urodzenia: Gadomiec-Miłocięta
Data urodzenia: 03-08-1928
Imię ojca: Karol
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Garliński pseud. "Cichy" (ur. w sierpniu 1928 r.) od roku 1946 do października 1949 był żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Ostrołęka, Przasnysz i sąsiednich. W latach 1948-1949 walczył w szeregach patrolu NZW pod dowództwem sierżanta Eugeniusza Lipińskiego pseud. "Mrówka" - podległego komendantowi Okręgu XVI NZW por. Witoldowi Boruckiemu pseud. „Babinicz”. Stanisław Garliński figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Warszawie, PUBP Ostrołęka i PUBP w Przasnyszu z lat 1947-1950. Zapisano w nich między innymi, iż Stanisław Garliński "brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku i zbrojnych akcjach przeciwko UB i MO" i został "zabity podczas akcji zbrojnej" [tj. obławy] grupy operacyjnej UB i oddziałów KBW w dniu 15 października 1949 pod wsią Olszewka w powiecie przasnyskim. Wraz z 21-letnim Stanisławem Garlińskim zginęło wówczas w walce z UB i KBW czterech innych żołnierzy NZW: Eugeniusz Lipiński pseud. "Mrówka", Alfred Gadomski pseud. "Kajdan", Stanisław Radomski pseud. "Kula" i N.N. pseud. „Lis”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Garliński pseud. "Cichy" występuje wraz z wieloma innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach PUBP w Przasnyszu z roku 1949 i ówczesnej KW MO w Warszawie zatytułowanych "Raporty miesięczne z byłych PUBP za 1949 r.". IPN BU 0206/333 (371/KS).
Stanisław Garliński pseud. "Cichy" występuje wraz z wieloma innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach UB i KW MO w Warszawie zatytułowanych "Charakterystyka Nr 64". Ta charakterystyka dot. Okręgu Warszawskiego nr XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i jego oddziałów zbrojnych, w tym oddziału pod dowództwem sierż. Eugeniusza Lipińskiego pseud. „Mrówka”, w szeregach którego walczył z komunistyczną władzą m.in. Stanisław Garliński. Materiały te zostały opracowane w latach 1978-1989 przez Wydział "C" KW MO/ SUSW w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0180/80 t. 1-22 (Charakterystyka Nr 64, p. 102).
Stanisław Garliński pseud. "Cichy" występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach MBP i MSW w Warszawie zatytułowanych "Podziemie zbrojne i niemieckie nielegalne organizacje działające na terenie Polski po II wojnie światowej". Akta te dotyczą między innymi oddziału NZW pod komendą Eugeniusza Lipińskiego pseud. "Mrówka", w szeregach którego walczył z komunistycznymi władzami m.in. Stanisław Garliński. IPN BU 024/94 (041/93, sygn. 9/46-100).