Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Mueller
Miejsce urodzenia: Młyńsk
Data urodzenia: 03-04-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Ryszard Mueller internowany w okresie 14.12.1981-23.07.1982 na mocy decyzji nr 156/81 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Ww. od 14.12.1981 do 31.03.1982 przebywał w ZK w Potulicach, od 31.03.1982 do 23.07.1982 w OO. w Strzebielinku. Decyzją nr 189/82 wydaną 23.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu wobec ww. internowanie uchylono. IPN Gd 159/252
Akta internowania Akta dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego w ramach akcji o kryptonimie "Jodła" z terenu województwa toruńskiego. Ww. internowany decyzją nr 156/81 wydaną 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO z powodu "podburzania do nieposzanowania prawa". Ww. organizował "nielegalne" zebrania w okresie poprzedzającym powstanie NSZZ "Solidarność", po powstaniu związku był jego czołowym działaczem. Internowanie uchylono decyzją nr 189/82 z 23.07.1982. IPN By 082/1 t. 8 (54/III); IPN By 076/321
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowany operacyjnie po uwolnieniu z internowania przez Wydz. V KWMO/WUSW w Toruniu. W dn. 20.11.1985 sprawę przekazano do prowadzenia RUSW w Toruniu. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1857/II zniszczono 2.02.1990. Materiałów o sygn. 1857/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze 25.06.1985 przesłuchany w charakterze świadka w sprawie kolportowania na terenie Torunia i toruńskich zakładów pracy ulotek, których treść zmierzała do wywołania niepokoju publicznego. Tego samego dnia dokonano przeszukania w miejscu pracy R. Muellera. IPN By 082/103 (156/III)
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-0913/86 do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] wniesione przez Wydz. V RUSW Toruń do 10.10.1988 ze względu na "rozprac[owanie] operac[yjne]". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.