Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Zasucha
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Data urodzenia: 27-02-1961
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Andrzej Zasucha został zatrzymany 01.09.1982 decyzją nr 528/V-1 Komendanta KWMO w Katowicach. Ww. należał do NSZZ „Solidarność”. W okresie od maja do lipca 1982 prowadził kolportaż „nielegalnych” wydawnictw sygnowanych przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Ruch 13 Grudnia. Powodem internowania był fakt, że Andrzej Zasucha „pozostając na wolności nie przestrzega obowiązującego dekretu o stanie wojennym”. Uchylenie internowania miało miejsce 27.11.1982 decyzją nr 1791/82. IPN Ka 043/685 (39736/II).
Akta internowanego. Andrzej Zasucha na podstawie decyzji nr 528/V-1 z dn. 01.09.1982 w dn. 02.09.1982 został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Internowanie uchylono 27.11.1982. IPN Ka 43/726 (31/82).