Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Anna Elżbieta
Nazwisko: Dalkowska
Nazwisko rodowe: Hausman
Miejsce urodzenia: Mława
Data urodzenia: 18-05-1970
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 23-02-2021
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe prowadzone przez Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Ciechanowie od 31.05.1983 do 23.02.1990. Akta o sygn. IPN BU 0919/17595 (EACI 17595).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 177/12/Gd zarządzenie z dnia 05.10.2012 r. dotyczące Anny Dalkowskiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.