Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Jakowczyk
Miejsce urodzenia: Druskienniki
Data urodzenia: 06-01-1894
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Justyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledcze o sygn. 2832/III dot. m.in. Michała Jakowczyka wytworzone przez WUBP w Zielonej Górze, zostały wybrakowane przez WUSW w Zielonej Górze 10.03.1986 za protokołem brakowania akt nr 58. Sygnatura protokołu brakowania akt – IPN 00169/176. Materiały o sygn. 2832/III zniszczono 10.03.1986. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Michał Jakowczyk został tymczasowo aresztowany 23.02.1951 pod zarzutem publicznego nawoływania na terenie Świebodzina do czynów skierowanych przeciwko sojuszowi Polski z ZSRR. Michał Jakowczyk w okresie międzywojennym i w czasie okupacji mieszkał w Grodnie. W 1945 roku w ramach repatriacji zamieszkał w Świebodzinie. Pracując w Urzędzie Likwidacyjnym w Świebodzinie, miał wielokrotnie wypowiadać się przeciwko sojuszowi Polski z ZSRR i innymi krajami Bloku Wschodniego. Akt oskarżenia sporządzono 30.06.1951. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 27.07.1951 Michał Jakowczyk został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawiania wolności. W poczet zasądzonej kary wliczono mu okres tymczasowego aresztowania. Wojskowy Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze złożył 07.02.1952 wniosek o warunkowe, przedterminowe zwolnienie Michała Jakowczyka. Na mocy postanowienia Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 03.03.1952 Michał Jakowczyk został warunkowo zwolniony z odbywania kary. IPN Po 2/2012 (Sr. 167/51, Sr. 134/51).
Opracowanie Wydziału „C” KWMO w Zielonej Górze pt. „Faktologia. Wroga propaganda A-D, lata 1945-1970”. Według informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym, Michał Jakowczyk od początku 1950 do 20.02.1951 na terenie Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego w Świebodzinie wypowiadał się przeciwko sojuszowi Polski z ZSRR i innymi krajami Bloku Wschodniego, a także rozpowszechniał anegdoty uznane za antyrządowe. IPN Po 060/119/78 (162/72).
Opracowanie Wydział „C” KWMO w Zielonej Górze pt. „Faktologia. Wroga propaganda A-G, lata 1945-1970. Brudnopisy”. Według informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym, Michał Jakowczyk od początku 1950 do 20.02.1951 jako pracownik Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego w Świebodzinie wypowiadał się przeciwko sojuszowi Polski z ZSRR. IPN Po 060/119/84 (162/78).
.