Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Ludomir
Nazwisko: Różycki
Miejsce urodzenia: Wołomin
Data urodzenia: 07-05-1958
Imię ojca: Hieronim
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 30 grudnia 1982 Waldemar Ludomir Różycki – „b[yły] czł[onek] NZS” – został objęty śledztwem nr S-124/82, prowadzonym przez Wydział Śledczy KS MO. Dnia 5.01.1983 został "tymczasowo" aresztowany pod zarzutem przynależności w okresie stanu wojennego do „zw[iązku] p[od] n[azwą] Komitet Porozumienia Międzyzakł[adowego] >S[olidarność]<, którego celem było (…) kolportowanie nielegalnych wydawnictw”. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie to postępowanie umorzono na podstawie przepisów ustawy z 21.07.1983 o amnestii. Dnia 8.08.1983 areszt wobec Waldemara Różyckiego uchylono. W dniu 8.04.1987 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 3222/III, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 3222/3. IPN BU 0331/366 (3222/III) akta, IPN BU 01326/326 (3222/3) mikrofilm.
Figuruje w dokumentach wytworzonych w trakcie śledztwa prokuratorskiego - prowadzonego przeciwko osobom, które w okresie stanu wojennego działały w ramach konspiracyjnego Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarność”. Śledztwo wszczęła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie postanowieniem z 30.12.1982, w dniu następnym przekazano tę sprawę do dalszego prowadzenia Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie. W treści aktu oskarżenia W. Różyckiemu i innym zarzucono, iż „w okresie od stycznia do dnia 28 grudnia 1982 r. w Warszawie wzięli udział w nielegalnym związku pod nazwą >Komitet Porozumienia Międzyzakładowego Solidarność<, którego istnienie, struktura i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a którego celem było (…) kolportowanie nielegalnych wydawnictw”. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wszystkich oskarżonych objęto przepisami ustawy z 21.07.1983 o amnestii. IPN BU 576/99 (II Ds. 3/83).
W dniu 13.06.1984 Waldemar Różycki – wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego – został operacyjnie "zabezpieczony" pod nr 40747 przez Wydział III-2 SUSW. W zachowanych zapisach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze zainteresowania ze strony SB. Dnia 24.03.1987 materiały wyrejestrowano, a następnie zniszczono ze względu na "brak wart.[ości] operacyjnej". Akta zniszczono bez archiwizacji w marcu 1987 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych KSMO/SUSW z lat 1983-1985. W dniu 13.08.1983 na wniosek Wydziału Śledczego KS MO Wydział Paszportów KS MO wniósł wobec Waldemara L. Różyckiego zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (o nr Z-8805/85/83). Dnia 8.11.1985 to zastrzeżenie odwołano. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.