Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Marian
Nazwisko: Benko
Miejsce urodzenia: Ulanica (na Podolu)
Data urodzenia: 12-07-1907
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Inżynier architekt, planista przestrzenny, pedagog. W 1925 ukończył Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Następnie wstąpił na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, dyplom ze stopniem inżyniera architekta uzyskał 24.06.1932. W czasie 1933 – 1939 referendarz, potem kierownik Działu Przetargów, a w końcu kierownik Działu Projektów w Okręgowym Urzędzie Budownictwa Nr 1 w Warszawie. Równocześnie nauczyciel rysunku i materiałoznawstwa w Publicznej Szkole Dokształcania Zawodowego w Mińsku Mazowieckim. Do września 1939, w okresie wolnej praktyki stworzył szereg projektów budynków prywatnych, szkół itp. na terenie powiatu mińskiego. W czasie kampanii wrześniowej jako ppor. rezerwy brał udział w walce z okupantem niemieckim, m.in. pod Kockiem. 1939 – 1940 pracował jako robotnik w wytwórni „Manganit” w Warszawie. W latach okupacji (1940 – 1945) nauczyciel i kierownik Publicznej Obowiązkowej Szkoły Zawodowej w Mińsku Mazowieckim, prowadził też tajne nauczanie młodzieży. 11.08.1944 został powołany na architekta powiatowego, a dekretem nominacyjnym resortu Administracji Publicznej PKWN z 29.11.1944 na stanowisko architekta okręgowego z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. 12.04.1945 wezwany przez Wojewodę Warszawskiego do pełnienia obowiązków Naczelnego Architekta Wojewódzkiego. W latach 1945 – 1948 naczelnik Wydziału Odbudowy Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego w Pruszkowie. Z początkiem 1948 zapisał się do Stronnictwa Ludowego, od 1949 członek ZSL. W grudniu 1948 został przeniesiony na zastępcę dyrektora do Departamentu Polityki Budowlanej w Ministerstwie Odbudowy. Rok później (1949) powierzono mu zorganizowanie i kierownictwo Departamentu Projektowania w Ministerstwie Budownictwa, funkcję pełnił do końca 1950. Od 10.01.1951 dyrektor Departamentu Urbanistyki w Ministerstwie Budownictwa Miast i Osiedli. W latach 16.10.1953 - 1957 dyrektor Departamentu Urbanistyki w Komitecie ds. Urbanistyki i Architektury (KUA). Od 1960 wykładowca w Studium Planowania i Architektury Wsi na Politechnice Warszawskiej. Od 02.1964 do 29.06.1970 dyrektor Departamentu Miejscowego Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, z dniem 1 lipca przeszedł na emeryturę.
Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/4633 (dawna: 4638);Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Naczelny Komitet Warszawa ZSL 1957 AAN, KC PZPR, CK XX/4633;
Wiceprezes Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury Warszawa 02-1957 06-1960 AAN, KC PZPR, CK XX/4633;
Sekretarz Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Warszawa 06-1960 02-1964 AAN, KC PZPR, CK XX/4633;