Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Dziemieszkiewicz
Miejsce urodzenia: Zambrów
Data urodzenia: --1918
Imię ojca: Adam
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Dziemieszkiewicz (ur. w 1918 r.) w latach 1942-1944 był między innymi komendantem Powiatu Ostrołęka Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), a od stycznia 1945 komendantem Powiatu Ciechanów NSZ / Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Nosił pseudonimy "Pogoda" i "Adam". W nocy z 1 na 2 maja 1945 dowodził akcją rozbicia aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Krasnosielcu i uwolnienia 42 przetrzymywanych tam żołnierzy NSZ / NZW i AK. Od maja do października 1945 por. Roman Dziemieszkiewicz był szefem PAS podokręgu NZW krypt. "Mazur" i dowodził jednym z największych oddziałów partyzanckich i dywersyjnych NZW na Mazowszu, który walczył z komunistami i UB na terenie powiatów: Ciechanów, Przasnysz, Maków Maz., Mława i Pułtusk. W dniu 30 października 1945 por. Roman Dziemieszkiewicz pseud. "Pogoda" został zamordowany (zastrzelony) przez sowieckich żołnierzy w pobliżu dworca PKP w Ciechanowie. Figuruje w zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach MBP i WUBP w Warszawie oraz PUBP w Ciechanowie z lat 1945-1950. Zapisano w nich między innymi, iż "Roman Dziemieszkiewicz vel Aleksander Bednarczyk" był "zastępcą komendanta podokręgu NZW" i "podległe mu bandy dokonywały licznych napadów terrorystyczno-rabunkowych i zbrojnych akcji przeciwko UB i MO". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Roman Dziemieszkiewicz figuruje wraz z innymi żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach UB z KW MO w Warszawie z lat 1945-1949 zatytułowanych "Opracowanie nr 37, nazwa organizacji: Narodowe Siły Zbrojne - Narodowe Zjednoczenie Wojskowe". Akta te dot. oddziału NSZ/ NZW pod dowództwem Feliksa Przybytniewskiego pseud. "Mieczysław" - działającego w latach 1945-1946 na obszarze powiatów Ostrów Mazowiecka, Ostrołęka, Maków Mazowiecki i Przasnysz. Akta te obejmują następujące rodzaje dokumentów: charakterystyki, kwestionariusze osobowe i notatki UB. Materiały te zostały opracowane w latach 1973-1986 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0180/52 (Opracowanie nr 37, p.105).
Roman Dziemieszkiewicz figuruje wraz z innymi żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach UB z KW MO w Warszawie z lat 1945-1947 zatytułowanych "Charakterystyka nr 20, nazwa organizacji: Narodowe Siły Zbrojne". Akta te dot. oddziału NSZ pod dowództwem Adolfa Kaczmarczyka pseud. "Grom" - działającego w latach 1945-1946 na obszarze powiatu Maków Mazowiecki. Akta te obejmują następujące rodzaje dokumentów: charakterystyki, kwestionariusze osobowe i tzw. karty na czyn przestępny. Materiały te zostały opracowane w roku 1973 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0180/33 t. 1-2 (Charakterystyka 20, p. 20).
.