Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefania
Nazwisko: Dziemieszkiewicz
Miejsce urodzenia: gm. Zambrów
Data urodzenia: 10-09-1895
Imię ojca: Michał
Imię matki: Paulina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefania Dziemieszkiewicz (ur. w 1895 r.) od roku 1943 do kwietnia 1950 była współpracowniczką Narodowych Sił Zbrojnych i następnie antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatu Ciechanów. Pomagała swoim synom i innym żołnierzom z oddziałów NSZ i NZW - walczącym z komunistycznymi okupantami m.in. pod dowództwem Romana Dziemieszkiewicza pseud. „Pogoda" i następnie Mieczysława Dziemieszkiewicza pseud. „Rój”. Stefania Dziemieszkiewicz figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Warszawie i PUBP w Ciechanowie z lat 1949-1955. Zapisano w nich między innymi, iż Stefania Dziemieszkiewicz została "zatrzymana przez PUBP Ciechanów dn. 22.04.1950 r. za współpracę z bandą NZW. Skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie w 1950 r. na karę 4 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich na 2 lata i przepadek całego mienia". W aktach więziennych zapisano, iż Stefania Dziemieszkiewicz została zwolniona z więzienia w Grudziądzu w dniu 31 marca 1953. Od maja 1953 do listopada 1955 Stefania Dziemieszkiewicz była obserwowana i kontrolowana przez PUBP w Makowie Maz. i PUBP w Zambrowie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 7 sierpnia 1950 Stefania Dziemieszkiewicz została skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie z art. 18 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946 "za nie powiadomienie władz o członkach bandy zbrojnej przebywającej na terenie miejscowości Morawka" na początku listopada 1947. Stefania Dziemieszkiewicz została skazana na karę 4 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich na okres 2 lat i przepadek całego mienia na rzecz państwa. IPN BU 1007/376 (Sr. 825/50).
Stefania Dziemieszkiewicz (aresztowana 22 kwietnia 1950) figuruje w aktach śledczych i prokuratorskich z roku 1950. Śledztwo przeciwko ww. było prowadzone przez PUBP Ciechanów w okresie od 11 maja do 14 czerwca 1950. Postanowienie o pociągnięciu Stefanii Dziemieszkiewicz do odpowiedzialności karnej wydano dnia 14.06.1950 za to, że ww. "w dniu 31.X.1947 r. nie powiadomiła władzy (...) o pobycie bandy pod dowództwem swego syna ps. "Rój" w mieszkaniu (...) we wsi Morawka pow. Ciechanów". W aktach więziennych (IPN BU 0207/4607 t. 2) zapisano między innymi, iż Stefania Dziemieszkiewicz została zwolniona z więzienia w Grudziądzu w dniu 31 marca 1953. Od maja 1953 do listopada 1955 Stefania Dziemieszkiewicz była następnie obserwowana i kontrolowana przez PUBP w Makowie Maz. i PUBP w Zambrowie. IPN BU 0207/4607 t. 1-2 (14427/III).
.