Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Ruchała
Miejsce urodzenia: Czerwone
Data urodzenia: 18-12-1911
Imię ojca: Grzegorz
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku. Antoni Ruchała został aresztowany 22.04.1952 przez oficera śledczego PUBP w Kolnie. Sprawę przekazano następnie do WUBP w Białymstoku. Śledztwo rozpoczęto wydaniem postanowienia z 30.04.1952, zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia z 20.05.1952. Antoni Ruchała został oskarżony o to, że od wiosny 1951 do chwili zatrzymania tj. do 22.04.1952 na terenie wsi Czerwone pow. Kolno jako członek grupy pod dowództwem Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" kwaterował w swych zabudowaniach dowódcę w/w grupy i przechowywał na terenie swego gospodarstwa przedmioty będące własnością grupy, dostarczył członkom grupy niezbędne urządzenia i wykonywał zadania łącznika umożliwiające stałe kontakty członków grupy z ich siatką terenową. Wojskowy Prokurator Rejonowy w Białymstoku wydał postanowienie o zatwierdzeniu aktu oskarżenia. Sprawę przekazano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. IPN Bi 07/1310 (2070/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Antoni Ruchała został uznany winnym i skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 13.06.1952 (Sr. 311/52) na karę 12 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Prokurator Rejonowy w Białymstoku 5.11.1953 skierował do WSR w Białymstoku wniosek o zastosowanie amnestii w stosunku do skazanego. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 19.08.1954 postanowił złagodzić powyższy wyrok do 8 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat i przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. WSR w Białymstoku 9.11.1954 wydał postanowienie, na mocy którego złagodził powyższą karę do 5 lat pozbawienia wolności i 4 miesięcy z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat i przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Prokurator Rejonowy w Białymstoku 21.01.1955 skierował do WSR w Białymstoku wniosek o warunkowe zwolnienie skazanego. Postanowieniem WSR w Białymstoku z 24.01.1955, A. Ruchała został zwolniony warunkowo z odbywania pozostałej części kary. Przebywał w więzieniu w Białymstoku, w Rawiczu, a następnie we Wronkach, skąd został zwolniony 08.12.1955. IPN Bi 212/4649 (Sr 311/52).
Akta Wydziału "C" KW MO w Białymstoku zawierają kwestionariusze osobowe członków grupy podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" opisanej w Charakterystyce Nr 6. Kwestionariusz z 17.02.1976 dotyczy Antoniego Ruchały, pomocnika w/w grupy. Od wiosny 1951 do 18.04.1952 A. Ruchała spełniał rolę łącznika dowódcy grupy Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" z jego siatką w terenie i dostarczał żywność. Zatrzymany przez PUBP w Kolnie 22.04.1952. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 13.06.1952 skazany na karę 12 lat pozbawienia wolności. IPN Bi 019/3/3 (1/3).
.