Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Stanisław
Nazwisko: Trześniewski
Miejsce urodzenia: Podłęże
Data urodzenia: 21-06-1945
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Trześniewski został zarejestrowany 09.09.1974 pod numerem 15220 przez Referat ds. SB KPMO w Chrzanowie do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o tym samym numerze rejestracyjnym. Objęty kontrolą operacyjną na podstawie perlustracji korespondencji, w której krytykował ówczesne władze i system polityczny. Prowadzenie KE zakończono 19.05.1976 po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Materiały KE złożono 09.07.1976 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 13693/II. Akta zniszczono 13.09.1989 w WUSW w Krakowie. Materiały o sygn. 13693/II zostały zniszczone 13.09.1989 w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kontynuacja rozpracowania Piotra Trześniewskiego prowadzona przez Wydział III-A KWMO w Krakowie. Został zarejestrowany 21.05.1977 pod numerem KR 18390 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym numerze rejestracyjnym, którą przekształcono 24.08.1977 w Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) prowadzony do 27.11.1980. Rozpracowywany w związku z rozpowszechnianiem wiadomości na temat okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa oraz krytyczny stosunek do władz i systemu politycznego. Materiały KE złożono 16.12.1980 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie i skomasowano z materiałami o sygn. 13693/II. Materiały zniszczono 13.09.1989 w WUSW w Krakowie. Materiały o sygn. 13693/II zostały zniszczone 13.09.1989 w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące śledztwa prowadzonego wobec Piotra Trześniewskiego podejrzanego o rozpowszechnianie wiadomości na temat okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa, fotografowanie miejsca zdarzenia, pisanie petycji do władz i redakcji dzienników, kolportowanie własnoręcznie wykonanych ulotek. Sprawę zarejestrowano 25.05.1977 pod nr RSD-1/s/77. Zatrzymany 20.05.1977, decyzją prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie tymczasowo-aresztowany od 21.05.1977. Śledztwo zakończono 11.07.1977 uchylając jednocześnie areszt tymczasowy i przeprowadzając rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Materiały złożono 08.12.1977 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5286/III. IPN Kr 07/5055 (5286/III).
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie dotyczące śledztwa II DS 1/77 w sprawie rozpowszechniania ulotek i wiadomości o treści antypaństwowej, prowadzonego w okresie od 04.01.1977 do 11.07.1977. Piotr Trześniewski został objęty śledztwem od 20.05.1977, nakazem prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie został 21.05.1977 tymczasowo-aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Oskarżony o rozpowszechnianie wiadomości na temat okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa oraz na temat działalności niektórych organów władzy i administracji PRL tj. o przestępstwo z art. 273 art. 2 kk w związku z art. 271 ust. 1 kk. Postanowieniem z 11.07.1977 Prokuratura Wojewódzka w Krakowie warunkowo umorzyła postępowanie i ustaliła w stosunku do P. Trześniewskiego okres próby na 2 lata. IPN Kr 303/178 (II Ds 1/77).
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-3246/77 dla P. Trześniewskiego wniesione na okres od 01.06.1977 do 01.06.1979 przez Wydział III-A KWMO w Krakowie w związku z prowadzonym rozpracowaniem, następnie przedłużone do 01.06.1981. IPN Kr 37/25161 (EAKR 25161).
.