Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Sasor
Miejsce urodzenia: Polanka Hallera
Data urodzenia: 24-08-1939
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Sasor został zarejestrowany 20.10.1983 pod numerem Kr 27965 przez Wydział V WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Amper" nr Kr 27405, prowadzonej w okresie od 27.04.1983 do 12.02.1986, początkowo przez Wydział V KWMO/WUSW w Krakowie, a od 30.10.1983 przez Pion V RUSW w Skawinie. W ramach SOS krypt. "Amper" rozpracowywano pracowników Elektrowni w Skawinie podejrzewanych o kontynuowanie działalności w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność", druk i kolportaż pisma "Amper" oraz kolportaż innej prasy podziemnej m.in. "Wolny Głos", "Hutnik", "Montinowiec". Stanisław Sasor został objęty kontrolą operacyjną jako były członek NSZZ "Solidarność" w Elektrowni w Skawinie. SB podjęła wobec niego działania represyjne: przeszukania pomieszczeń w pracy, wzywanie na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Prowadzenie SOS krypt. "Amper" zakończono 12.02.1986 po przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych. Materiały SOS krypt. "Amper" sfilmowano i złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16789/II-gr. Akta zniszczono 16.12.1989 w WUSW w Krakowie. Pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/246 (16789/2-gr.).