Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Tomala
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 12-10-1930
Imię ojca: Józef
Imię matki: Domicela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Tomala (ur. w październiku 1930 r.) od lutego 1948 do stycznia 1950 był członkiem konspiracyjnej antykomunistycznej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Młodzieżowy Ruch Oporu" (MRO). Organizacja ta działała w latach 1948-1950 na terenie Częstochowy i okolic. Tadeusz Tomala nie używał konspiracyjnego pseudonimu. Figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach PUBP w Częstochowie i WUBP w Kielcach z lat 1949-1955. Zapisano w nich między innymi, iż Tadeusz Tomala "był członkiem komórki wywiadowczej nielegalnej organizacji M.R.O. [Młodzieżowy Ruch Oporu]" oraz "posiadał bez zezwolenia broń palną", "posiadał nielegalnie karabin ręczny". W dniu 3 stycznia 1950 Tadeusz Tomala został aresztowany przez PUBP Częstochowa - wraz z kilkunastoma kolegami z MRO. Dnia 29 lipca 1950 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach 19-letni wówczas Tadeusz Tomala został skazany na 8 lat więzienia. Był osadzony między innymi w więzieniu we Wronkach - do 25 maja 1951. Po złagodzeniu wyroku w wyniku zastosowania amnestii, zwolniony z komunistycznego więzienia w końcu października lub w listopadzie 1954. Na dwóch kartach ewidencyjnych zapisano, iż Tadeusz Tomala "zmarł 24 IX 1960 r.". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Tadeusz Tomala figuruje wraz z kilkunastoma innymi członkami "Młodzieżowego Ruchu Oporu" i kilkoma innymi osobami w materiałach śledczych WUBP w Kielcach z lat 1949-1951 w sprawie "przynależności do nielegalnej organizacji" o nazwie "Młodzieżowy Ruch Oporu", "nielegalnego przechowywania broni", "rozpowszechniania wrogich ulotek antypaństwowych i dokonywania napadów rabunkowych na terenie powiatu częstochowskiego w latach 1948-1950", ponadto m.in. "dopuszczenia się aktu sabotażu polegającego na zerwaniu linii telefonicznej w rejonie Częstochowy w sierpniu 1948, dopuszczenia się gwałtownego zamachu na oficera LWP i kradzieży jego broni służbowej na terenie miejscowości Korwinów w dniu 22.04.1949". Sprawa ta była prowadzona przez śledczych z PUBP w Częstochowie i WUBP w Kielcach. Teczki akt zawierają m.in. akta operacyjne UB dot. przywódców "Młodzieżowego Ruchu Oporu": Lecha Ogłazy i Stanisława Drekslera oraz ich zeznania. Zostały one zebrane, zarejestrowane i opisane w latach 1957-1960 przez KW MO w Katowicach. IPN Ka 023/2753 t. 1-3 (7403/III).
Tadeusz Tomala figuruje wraz z kilkunastoma innymi członkami Młodzieżowego Ruchu Oporu w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie karnej z roku 1950. Figuruje jako oskarżony z art. 86 § 2 KKWP oraz z art. 4 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946 "o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa", tj. o "działalność w nielegalnej organizacji Młodzieżowy Ruch Oporu mającej na celu obalenie przemocą demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, przechowywanie broni palnej bez zezwolenia władz, przechowywanie i rozpowszechnianie ulotek pt. 'Najnowsze wiadomości' i 'Rodacy' zawierających fałszywe wiadomości, które mogły wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów". Wyrokiem ww. komunistycznego sądu z dnia 29.07.1950 19-letni wówczas Tadeusz Tomala został skazany na 8 lat więzienia. IPN Ki 8/901 (Sr 260/50).
Tadeusz Tomala występuje wraz z kilkunastoma innymi członkami Młodzieżowego Ruchu Oporu w materiałach PUBP w Częstochowie z lat 1949-1955. Materiały te w latach 1974-1977 zostały opracowane przez Wydział „C” KW MO w Częstochowie i zatytułowane "Charakterystyka nielegalnej organizacji >Młodzieżowy Ruch Oporu< pod dowództwem Lecha Ogłazy". Ta antykomunistyczna organizacja młodzieżowa działała w latach 1948-1950 na terenie Częstochowy, Błeszna i okolic. IPN Ka 010/22 t. 13 (25/IV).
Tadeusz Tomala występuje jako "figurant" wraz z kilkunastoma innymi członkami Młodzieżowego Ruchu Oporu w materiałach PUBP w Częstochowie z lat 1949-1955. Materiały te w roku 1974 zostały opracowane przez Wydział „C” KW MO w Katowicach na podstawie akt UB o sygn.7403/III i 8840/III i zatytułowane "Charakterystyka nielegalnej organizacji >Młodzieżowy Ruch Oporu< pod dowództwem Lecha Ogłazy". Zapisano między innymi, iż ww. organizacja "miała na celu zmianę ustroju Polski Ludowej i dokonywanie zamachów na funkcjonariuszy MO i UB w celu zdobycia broni", prowadziła wydawanie i kolportaż "ulotek o wrogiej treści" oraz dokonywała "napadów rabunkowych na obiekty państwowe i osoby cywilne" w latach 1948-1949. IPN Ka 057/94 t. 1-2.