Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina Helena
Nazwisko: Jackowska
Nazwisko rodowe: Kuciak
Miejsce urodzenia: Boguszków
Data urodzenia: 27-01-1931
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały organów bezpieczeństwa związane są z pracą Janiny Jackowskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W kwietniu 1949 r. Wydz. III Dep. I MBP nie wnosił sprzeciwu wobec jej zatrudnienia w MSZ. Zastrzeżenia pojawiły się, gdy miała zostać wysłana do Polskiej Misji Dyplomatycznej w Berlinie. W notatce z 4.05.1951 r. stwierdzono, że „do obecnego ustroju jest ustosunkowana biernie”, nie należy do „organizacji postępowej społeczno-politycznej”, jest natomiast członkiem Solidacji Mariańskiej i „do kleru ustosunkowana jest pozytywnie”. Do tego jej rodzice jako członkowie PSL zostali skazani na 15 lat więzienia, a siostra za pomoc członkom organizacji niepodległościowych na 10 lat. Zastępca dyrektora Dep. VII płk Jan Kamiński ocenił, że nie nadaje się do pracy w MSZ. Także wyjazd do pracy w poselstwie w Budapeszcie został uznany za niewskazany (pismo dyrektora Dep. VII ppłk. Witolda Sienkiewicza z 19.04.1952 r.). Wkrótce potem, 30.04.1952 r., Janinę Jackowską zwolniono z MSZ. IPN BU 01178/1104 (2785/2)
.