Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-10-2020 13:46

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Zajączkowski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 07-03-1932
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Star" nr KI 1091 została założona w celu sprawowania kontroli operacyjnej nad ważnym dla gospodarki PRL zakładem pracy jakim była Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Prowadzona w latach 1962-1990 przez Wydział III A /Wydział V KWMO w Kielcach oraz RUSW w Starachowicach. Ryszard Zajączkowski został zarejestrowany do tej sprawy 30.10.1980 pod nr KI 18904 przez Wydział III-A KWMO w Kielcach jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. W wyniku intensywnego rozpracowania przez SB struktur NSZZ "S" został internowany 30.08.1982. Rozpracowanie R. Zajączkowskiego w ramach SO krypt. "Star" przekształcono 18.06.1983 na KE krypt. "Siwy" KI 22297. Materiały SO krypt. "Star" zniszczono 24.01.1990 w jednostce operacyjnej WUSW w Kielcach. Materiały SO krypt. "Star" KI 1091 zniszczono 24.01.1990 w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Zarejestrowany 16.06.1983 pod numerem KI 22297 przez Pion V RUSW w Starachowicach. Objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Siwy" z uwagi na aktywną działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Rozpracowanie zakończono i materiały KE krypt. "Siwy" sfilmowano i złożono 15.08.1985 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12668/II. Dokumentacja aktowa 12668/II spłonęła w pożarze w WUSW w Kielcach w 1988, pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1209 (12668/2).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Ryszarda Zajączkowskiego. Był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, kontynuował działalność w strukturach opozycyjnych po wprowadzeniu stanu wojennego. Internowany 30.08.1982 decyzją nr 91/82 KWMO w Kielcach. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 15.10.1982 decyzją nr 361/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/347 (IV/2346/350), mikrofilm IPN Ki 028/348 (IV/2346/350).
Akta internowanego. Internowany 30.08.1982 decyzją nr 91/82 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 15.10.1982 decyzją nr 361/82. Akta o sygn. IPN Ki 45/529 (14/I/82).